Regeringen fremsætter lovforslag, der skal sikre borgernes rettigheder i et no deal-Brexit

20-02-2019

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, som midlertidigt viderefører stort set alle nuværende rettigheder for de britiske borgere i Danmark, der vil blive berørt, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Lovforslaget skal afbøde konsekvenserne for britiske borgere i Danmark, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale. Det er forventningen, at den nye lovgivning skal træde i kraft den 30. marts 2019.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Storbritannien nærmer sig med hastige skridt Brexit. Det er første gang, at en medlemsstat forlader EU, og det er derfor en helt særlig situation. Det er selvfølgelig fortsat vores håb, at briterne godkender den aftale, den britiske regering har forhandlet med EU. Men hvis Storbritannien skulle forlade EU uden en aftale, ønsker regeringen at sikre, at de ca. 18.000 briter, der bor her i Danmark i dag og som bidrager aktivt til det danske samfund, ikke kommer i klemme. Det mener vi er det mest ansvarlige. Regeringen har derfor igennem længere tid forberedt sig på, at briterne muligvis forlader det europæiske samarbejde uden en aftale, og i dag fremsætter vi et lovforslag, der så vidt muligt skal sikre, at briter her i Danmark kan fortsætte deres hverdag som hidtil.”

Fakta

Storbritannien træder ud af EU fredag den 29. marts 2019. Der er forhandlet en udtrædelsesaftale mellem EU27 og den britiske regering, der b.la. sikrer borgernes rettigheder, men det er fortsat usikkert, om aftalen vil blive godkendt i det britiske parlament. Hvis ikke aftalen godkendes, vil Storbritannien udtræde af EU uden en aftale, og vil derfor overgå til at være et tredjeland uden for EU – også ift. borgernes rettigheder. Hensigten med lovforslaget er derfor at sikre herboende britiske statsborgere, samt at sikre danskere og andre EU-borgeres ret til visse danske ydelser i Storbritannien, i et sådan ’no deal’-scenarie.

Det er hensigten, at den i lovforslaget foreslåede ordning skal være midlertidig. Den løsning, der på sigt vil skulle afløse den midlertidige ordning, vil bl.a. afhænge af eventuelle initiativer fra EU og tilgangen i Storbritannien, efter Brexit har fundet sted.  

Med lovforslaget foreslås indført en ordning, hvor stort set alle rettigheder, som de berørte borgere nyder efter EU-retten i dag, midlertidigt videreføres.

For herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer foreslås det bl.a. at videreføre retten til ophold og arbejde og retten til at modtage en række ydelser, herunder bl.a. efterløn, førtidspension og folkepension. Det foreslås også at videreføre andre rettigheder, herunder adgang til uddannelse, sundhedsydelser og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

I forhold til de danske ydelser, der i dag udbetales til bl.a. danske statsborgere i Storbritannien, foreslås det, at visse ydelser fortsat skal kunne udbetales. Det afgørende kriterium vil især være, om borgerne har indrettet deres liv efter at modtage de pågældende ydelser.

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf. 41 71 78 46, 

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,