Nyt overblik over bosniske krigsflygtninge på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet

13-02-2019

Omkring 17.000 bosniske krigsflygtninge bosatte sig i Danmark i midten af 1990’erne. I dag bor ca. 13.500 af dem stadig i landet. Der er stor forskel på, hvordan de forskellige aldersgrupper klarer sig på det danske arbejdsmarked, viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

De bosniske flygtninge, der kom til Danmark som børn, er i lige så høj grad i arbejde som deres danske jævnaldrende. 69 pct. af bosniske flygtninge i alderen 20-29 år var i arbejde i november 2016. Blandt jævnaldrende danskere var andelen i beskæftigelse den samme.

Billedet er markant anderledes, når det gælder de ældre grupper af bosniske flygtninge. Jo ældre flygtningene var ved ankomst til Danmark, jo større er forskellen mellem dem og personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe, der er i beskæftigelse. Den største forskel ses blandt 50-64-årige bosniske flygtninge, hvor 32 pct. var i arbejde i 2016, mens tallet for jævnaldrende personer med dansk oprindelse var 75 pct.

Ser man på uddannelsesområdet, har de bosniske flygtninge typisk gennemført en længere uddannelse end danskerne, når de er 20-29 år. Opgørelsen viser, at 26 pct. af disse flygtninge har gennemført en mellemlang videregående uddannelse, mens 11 pct. har gennemført en lang videregående uddannelse. For jævnaldrende personer med dansk oprindelse er tallene hhv. 15 pct. og 5 pct.

Læs hele analysen på Integrationsbarometret (PDF-fil) (åbner i et nyt vindue)

Fakta

Bosniske krigsflygtninge er defineret som indvandrere med oprindelse fra Bosnien-Hercegovina, der kom til Danmark i årene 1992-1996. Efterkommere af bosniske krigsflygtninge, dvs. børn af bosniske krigsflygtninge, som er født i Danmark, indgår ikke i opgørelsen. Opgørelsen bygger kun på de bosniske flygtninge, som fortsat var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf. 41 71 78 46, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,