Markant stigning i brugen af Working Holiday-ordningen

16-12-2019

Siden 2015 er der sket en firedobling i udstedte tilladelser til Working Holiday-ordningen. Især til chilenere og argentinere. Ministeren er i gang med at undersøge, om ordningen skal justeres.

Ordningen blev oprindeligt indført i 2001 med syv lande, så unge mennesker fra disse lande kunne lære hinandens kultur og levevis bedre at kende ved at få en opholdstilladelse i op til et år.

En undersøgelse af Working Holiday-ordningen, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet, viser, at Danmark er et populært land at komme til, fordi det er billigt og nemt at ansøge, der er gode arbejdsforhold og mulighed for at spare op.

Størstedelen af de interviewede i undersøgelsen tilkendegiver, at det især er et job i hotel- og restaurationsbranchen, der trækker, fordi det ikke kræver engelskkundskaber og er fleksibelt i forhold til at rejse i weekenderne. De fleste vil gerne blive i Danmark så lang tid som muligt og ønsker som oftest ikke at vende tilbage til hjemlandet, men rejse videre til et andet Working Holiday-land.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye er nu i gang med at se på, om ordningen skal justeres.

Mattias Tesfaye udtaler:

”Fagbevægelsen er bekymret for udviklingen i brugen af Working Holiday-ordningen. Den bekymring tager jeg alvorligt. Derfor er regeringen i gang med at se på området. Vi har nogle ideer til, hvordan ordningen kan justeres. Derfor håber vi, at et flertal i Folketinget kan støtte vores initiativer”.

I morgen tirsdag den 17.12.2019 vil der være drøftelser med flere af Folketingets partier, og her vil regeringen afsøge, om der er opbakning til de foreslåede initiativer.

Læs Working Holiday-evalueringen her

Fakta

Der er blevet indgået aftaler med følgende lande: Australien (2001), New Zealand (2002), Canada (2005), Japan (2007), Chile (2008), Sydkorea (2010) og senest Argentina (2011).

I 2015 blev der givet 809 tilladelser, mens tallet i 2019 var steget til 3344, jf. nedenstående tabel.

 

Antal førstegangstilladelser og afslag til Working Holiday i perioden 2015-2019*

 

2015

2016

2017

2018

2019

Tilladelser

809

1.218

1.533

1.818

3344

Afslag

18

19

43

47

61

I alt

827

1.237

1.576

1.865

3.405

 

For de 3344 tilladelser, der er givet pr. 30. november 2019 tegner sig følgende billede:

  • 86 % er fra Chile og Argentina

  • 52 % er mænd og 48 % kvinder

  • 44 % er over 28 år gamle, når de ansøger

 

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,