Markant stigning i antallet af au pairer fra Filippinerne

15-12-2019

Udlændinge- og Integrationsministeriet igangsatte i begyndelsen af 2019 en evaluering af au pair-ordningen med det formål at afdække, hvordan ordningen opleves samt effekterne af ændringer fra 2015.

85 procent af alle au pair-personer i Danmark kommer fra Filippinerne. Andelen af filippinske au pairer er således steget markant siden 2000, hvor knap 3 procent kom fra Filippinerne.

Overordnet viser evalueringen, at der generelt er tilfredshed med ordningen blandt hovedparten af værtsfamilier og au pair-personer.

Ordningens formål er sproglig og kulturel udveksling. Men selvom mange af au pair-personerne angiver, at deres motivation er netop kulturel udveksling, vurderer de myndigheder og organisationer, der beskæftiger sig med ordningen, at det økonomiske aspekt er den primære motivation for au pair-personer – især personer fra Filippinerne.

Det fremgår blandt andet også af evalueringen, at 4 ud af 10 af alle au pair-personer ikke deltager i danskundervisning i løbet af deres ophold. Som årsag til dette nævnes blandt andet huslige pligter, for høje omkostninger til transport til undervisning samt ønsker fra værtsfamilien om, at der tales engelsk i hjemmet.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Nu har jeg læst evalueringen. Og jeg bider mærke i, at organisationer og myndigheder blandt andet peger på, at ordningen i dag mest af alt handler om penge og hjælp til praktiske gøremål og ikke kulturel udveksling. Jeg synes derfor, at den giver grund til at overveje, hvordan au pair-ordningen skal se ud i fremtiden, og om de nuværende rammer er de rigtige.”

Læs hele evalueringen (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,