Forskel i kommunernes evne til at få nyankomne i arbejde

16-12-2019

Selvom mange kommuner klarer sig som forventet, er der forskel på, hvor gode de enkelte kommuner er til at få nyankommne flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Det viser en undersøgelse foretaget af VIVE for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Undersøgelsen viser, at de fleste kommuners faktiske beskæftigelsesgrad i perioden 2016-2018 ligger relativt tæt på det forventede ud fra kommunens rammevilkår.

Der er samtidig en række kommuner, som får væsentlig flere i job end forventet, mens andre kommuner ligger et godt stykke under den forventede beskæftigelsesgrad.

De fem kommuner, der klarer sig bedst, er Vallensbæk, Frederiksberg, Slagelse, Høje-Taastrup og Vesthimmerland, når det kommer til at få nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i arbejde. De fem kommuner, der klarer sig dårligst, er Stevns, Glostrup, Brøndby, Albertslund og Odsherred.

Ser man på resultaterne for nyankomne familiesammenførte til andre end flygtninge, er det Rebild, Kerteminde, Vallensbæk, Morsø og Dragør, der klarer sig bedst, mens Odsherred, Thisted, Struer, Gentofte og Rudersdal klarer sig dårligst.

Læs hele undersøgelsen (åbner nyt vindue)

Fakta

Resultaterne stammer fra rapporten Kommunernes beskæftigelsesindsats over for nyankommne flygtninge og familiesammenførte, som VIVE har udarbejdet for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Undersøgelsen skal bidrage til, at kommunerne lærer af hinanden på beskæftigelsesområdet.

Undersøgelsen foretages for to målgrupper. Den første er 18-66-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Den anden gruppe består af 18-66-årige familiesammenførte til andre end flygtninge. For begge målgrupper er det samtidig et krav, at personerne ikke havde opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år i perioden 1. september 2016 og 31. august 2017. De var således som udgangspunkt omfattet af reglerne om integrationsydelse efter de daværende regler.

Tabel 1 og 2 nedenfor viser de fem kommuner, der opnår hhv. de bedste og de dårligste resultater for hver af de to målgrupper. 

Tabel 1 viser de 5 kommuner med det bedste resultat på beskæftigelsesområdet. De 5 kommuner er Vallensbæk, Frederiksberg, Slagelse, Høje-Taastrup og Vesthimmerland

Tabel 2 viser de 5 kommuner med de dårligste resultater på beskæftigelsesområdet, som er Stevns, Glostrup, Brøndby, Albertslund og Odsherred

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,