Udlændinge- og Integrationsministeriet iværksætter en ny søgning efter relevante akter i sagen om adskilt indkvartering af mindreårige asylansøgere med en ægtefælle eller samlever

01-04-2019

Folketingets Ombudsmand har den 7. marts 2019 afgivet en ny udtalelse i sagen om adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere under henvisning til to interne e-mails sendt den 10. februar 2016 henholdsvis kl. 13.10 og kl. 13.45 mellem medarbejdere i Udlændingestyrelsen.

I sin sammenfattende konklusion anfører ombudsmanden bl.a., at det er bekymrende, at Udlændingestyrelsen ikke i forbindelse med den oprindelige fremsøgning af akter til brug for ombudsmandens undersøgelse identificerede bl.a. den omhandlede e-mail af 10. februar 2016 kl. 13.45, men at den i stedet tilfældigt blev fundet i forbindelse med en konkret medarbejders oprydning på sin computer. Ombudsmanden har herved fundet, at forløbet må give Udlændingestyrelsen – og Udlændinge- og Integrationsministeriet som overordnet myndighed – anledning til overvejelser med sigte på at undgå lignende tilfælde fremover. Ombudsmanden understreger desuden, at det er Udlændinge- og Integrationsministeriets ansvar, at alle relevante akter i ministeriet er stillet til rådighed for ombudsmanden, således at ombudsmanden – med de nu foreliggende e-mails af 10. februar 2016 og det øvrige materiale, der er sendt til ombudsmanden – kan lægge til grund, at der ikke foreligger yderligere akter mv. af relevans for ombudsmandens undersøgelse.

Ombudsmandens udtalelse findes her

Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har den 6. marts 2019 stillet spørgsmål nr. 460 (UUI alm. del) til udlændinge- og integrationsministeren.

Spørgsmålet kan findes her

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af dette spørgsmål anmodet Udlændingestyrelsen om en udtalelse. Den umiddelbare tilbagemelding fra Udlændingestyrelsen har givet Udlændinge- og Integrationsministeriet anledning til at anmode Udlændingestyrelsen om at iværksætte en fuldstændig søgning ved anvendelse af relevante søgeord i relevante medarbejderes e-mailbokse og personlige drev. For en god ordens skyld vil der blive iværksat en tilsvarende søgning i departementet.

Folketingets Ombudsmand er orienteret om iværksættelsen af disse søgninger, ligesom ombudsmanden vil blive orienteret om resultatet af søgningerne.