Presseinvitation: Inger Støjberg besøger den første flygtning, der afslutter igu-forløb

05-09-2018

Torsdag den 6. september 2018 kl. 15 besøger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg softwarevirksomheden CloudPartners i Viby. Det sker i forbindelse med, at Mubashrah Saddiqa som den første flygtning afslutter integrationsgrunduddannelsen (igu).

Foruden ministeren deltager også formand for Landsorganisationen i Danmark (LO), Lizette Risgaard, og adm. direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad.

IGU-eleven Mubashrah Saddiqa startede i 2016 i igu-forløbet hos CloudPartners, hvor hun siden har arbejdet som programmør og systemudvikler.

Nu afslutter hun det toårige forløb som den første flygtning, siden regeringen indførte uddannelsen for to år siden, og derfor tager Inger Støjberg til Viby for at høre virksomheden og Mubashrah Saddiqa om deres erfaringer med igu-ordningen.

Pressen er velkommen hos CloudPartners til at deltage i rundvisningen, der starter kl. 15.

Adresse: Hasselager Centervej 19, 8260 Viby.

For spørgsmål og forhåndstilmelding kontakt venligst Søren Staberg Madsen på tlf. 61 98 32 79 eller på .

Fakta om integrationsuddannelsen (igu)

Integrationsuddannelsen (igu)

Et igu-forløb er en trædesten til arbejdsmarkedet for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke kan oppebære et arbejde på almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår.

Forløbet er 2-årigt og består af en praktikdel på en virksomhed (84 uger) og en skoledel (20 uger). Praktikdelen aflønnes med elevløn og skal give færdigheder inden for forskellige arbejdsfunktioner, som har relevans for arbejdsmarkedet. Skoledelen består af sprogundervisning samt forskellige former for erhvervsrettet uddannelse.

Indførelse af ordningen

Igu’en var et fælles forslag fra DA og LO, som regeringen og arbejdsmarkedets parter tilsluttede sig med trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration i marts 2016. IGU’en er en 3-årig forsøgsordning og udløber ultimo juni 2019. Det er aftalt, at parterne forinden skal tage stilling til aftalens mulige forlængelse.

Igu-målgruppen

Målgruppen for gennemførelse af et igu-forløb er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, som har haft ophold i Danmark i under 5 år. Målgruppen udgjorde knap 18.000 personer ved ordningens indførelse i juni 2016 og er sidenhen reduceret til ca. 12.300 personer ultimo maj 2018 som følge af det faldende antal nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Igu i tal

Pr. 1. september 2018:

  • Der er registreret 1.616 oprettede igu-forløb i 94 kommuner fordelt på ca. 999 virksomheder
  • 28 pct. af igu-ansatte er kvinder
  • 54 pct. af igu-ansatte er fra Syrien
  • De tre brancher med flest registrerede igu-forløb er: Offentlig forvaltning, engros- og detailhandel, transport og godshåndtering