Nye initiativer om ophævelse af religiøse ægteskaber

26-09-2018

Udlændinge- og integrationsministeren præsenterede i dag tre nye initiativer, der skal hjælpe muslimske kvinder, som fastholdes i religiøse ægteskaber, hvor de udsættes for vold eller psykisk pres.

Initiativerne blev præsenteret i forbindelse med et besøg hos Forening for flygtninge- og indvandrerkvinder (FAKTI), hvor Inger Støjberg sammen med ligestillingsminister Eva Kjer Hansen præsenterede kampagnen Ret til ligestilling, der skal fremme ligestilling og mindske negativ social kontrol blandt kvinder, mænd og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Foruden kampagnen vil udlændinge- og integrationsministeren med tre nye initiativer hjælpe kvinder, der fastholdes i religiøse ægteskaber:

  • Der afsættes 1 mio. kr. til opkvalificering af kommunalt ansatte om religiøse ægteskaber og skilsmisse
  • Der igangsættes en ny undersøgelse om opløsning af religiøse ægteskaber og kvindernes kendskab til egne rettigheder
  • Der igangsættes i forlængelse af rettighedskampagnen Ret til ligestilling en særskilt kampagne om rettigheder i forhold til indgåelse og opløsning af ægteskaber efter dansk ret.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger om de nye initiativer:

"Vores samfund bygger på et fundament af frihedsrettigheder, hvor mænd og kvinder er lige. Det betyder blandt andet, at man har ret til at blive skilt. Men vi ser desværre alt for mange eksempler på, at kvinder undertrykkes og fastholdes i et religiøst ægteskab, fordi manden eller imamer ikke vil anerkende skilsmissen. Den slags forkvaklede praksis er fuldstændig uhørt i vores danske samfund. Derfor sætter vi nu ekstra ind med en indsats, der skal sikre, at frontpersonalet i kommunerne bliver bedre klædt på til at håndtere de her sager. Og så skal vi have undersøgt problemet nærmere og også sætte ind med oplysning om de specifikke rettigheder i forhold til opløsning af religiøse ægteskaber."

De nye initiativer skal hjælpe de kvinder med ikke-vestlig baggrund, som udsættes for negativ social kontrol. De kan fx være muslimske kvinder, som oplever, at en skilsmisse efter dansk ret ikke bliver anerkendt af tidligere ægtemand, familien eller nærmiljøet, fordi kvinden tillige er viet efter religiøse regler og ikke kan blive løst fra den religiøse kontrakt.

Der afsættes i alt 3 mio. kr. til de nye initiativer.

Fakta

Hent faktaark om de tre initiativer (pdf)

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf.: 41 71 78 46,