Ny undersøgelse af indvandrere og efterkommeres medborgerskab

14-09-2018

Indvandrere og efterkommere i Danmark har, i forhold til tidligere år, omtrent samme oplevelse af deres danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse.

Det viser Udlændinge- og Integrationsministeriets nyeste medborgerskabsundersøgelse, der i dag offentliggøres på Integrationsbarometerets nye hjemmeside.

Medborgerskabsundersøgelsen viser følgende udvikling for indvandrere og efterkommere siden den første måling i 2012:

  • Andelen, der er medlem af en forening, er steget med 5 pct.point.
  • Andelen af politisk aktive er steget med 4 pct.point.
  • Andelen af unge, der oplever at blive begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle, er faldet med 9 pct.point.
  • Andelen af unge, der ikke tilslutter sig ligestilling mellem kønnene, er faldet med 2 pct.point.
  • Udviklingen i indvandrere og efterkommeres oplevelse af diskrimination varierer fra år til år, men 5 pct.point flere føler sig diskrimeret end ved den foregående måling i 2016.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det glæder mig, at der overordnet set er fremgang i indvandrere og efterkommeres medborgerskab. At flere er politisk aktive er medvirkende til, at flere møder helt almindelige danskere, hvor de samtidig får mulighed for at lære det demokrati at kende, som vores samfund bygger på. Når det er sagt, er der på flere parametre lang vej endnu. For eksempel er der stadig en for stor del af indvandrere, der har problemer med det danske sprog, og selvom færre nu bliver begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle, så er det for mig fuldstændig uacceptabelt, at der stadig er nogen, der bliver udsat for den her form for social kontrol. Der er altså stadig et stykke vej med integrationen af den her gruppe, som i endnu højere grad skal tage de danske værdier og normer til sig.”

Se opdateringen af Integrationsbarometerets mål på baggrund af Medborgerskabsundersøgelsen 2018 (åbner i nyt vindue)

Se baggrundstabellerne til Medborgerskabsundersøgelsen 2018 (pdf-fil) (åbner i nyt vindue)

Fakta

Hvert år laver Udlændinge- og Integrationsministeriet en spørgeskemaundersøgelse om nydanskeres medborgerskab. Medborgerskabsundersøgelsen 2018 lægger vægt på traditionelle medborgerskabsspørgsmål og har desuden et særligt fokus på nydanskeres beskæftigelse.

Medborgerskabsundersøgelsens deltagere er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Indvandrerne i undersøgelsen har haft mindst tre års opholdstid i Danmark.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,