Regeringen og aftalepartierne indgår aftale om satspuljemidler på integrationsområdet

31-10-2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på integrationsområdet.

Aftalen sætter blandt andet fokus på at få gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde, styrket repatriering, der skal støtte frivillig hjemrejse, samt andre initiativer, der skal sikre en vellykket integration af nytilkomne samt bekæmpe og forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Vi har i dag indgået en fornuftig aftale, som indeholder en bred vifte af initiativer. Med aftalen sætter vi massivt fokus på at få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde. Vi skal have taget hårdere fat her. Kommunerne skal følge tættere op og sikre, at kvinderne står til rådighed, så de kommer ud på virksomhederne og kan forsørge sig selv. Vi afsætter derfor 95 mio. kr. til at styrke indsatsen her. Derudover vil vi blandt andet bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Jeg mener, det er fuldstændig absurd, at der er nogle børn og unge indvandrere, som bliver kontrolleret og overvåget af familie eller ældre søskende, og derfor sætter vi ekstra hårdt ind i områder, der er særligt udsat for negativ social kontrol.”

Læs hele aftaleteksten om udmøntning af satspuljemidler for 2019 på udlændinge- og integrationsområdet (PDF-fil) (åbner i et nyt vindue)

NB: Aftalen om udmøntning af satspuljen for udlændinge- og integrationsområdet er en delaftale af den overordnede aftale om udmøntning af satspuljemidlerne på samtlige områder. Denne delaftale er derfor først gyldig, når alle delaftaler er aftalt.

Fakta

Aftalen indebærer en udmøntning af i alt 130,6 mio. kr. fra satspuljen på udlændinge- og integrationsområdet i årene 2019-2022. Satspuljemidlerne er fordelt således:

 • 17,7 mio. kr. i 2019
 • 34,3 mio. kr. i 2020
 • 34,3 mio. kr. i 2021
 • 44,3 mio. kr. i 2022

Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse
 • Venner Viser Vej
 • Partnerskab mellem kommuner og civilsamfundsaktører
 • Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT)
 • Informationsindsats og opkvalificering af de frivillige rådgivere i BørneTelefonen
 • Styrket vidensopbygning i samarbejde mellem SIRI og RED-Safehouse
 • National hotline mod ekstremisme og radikalisering
 • Centrale repatrieringskoordinatorer (udmøntning af satspuljeaftalen for 2018)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,