Inger Støjberg præsenterer vision om et bedre europæisk asylsystem

04-10-2018

Inger Støjberg præsenterer i dag en fælles dansk-østrigsk vision for, hvordan et mere fremtidssikret asylsystem skal se ud. Det gør hun sammen med sin østrigske kollega indenrigsminister Herbert Kickl på et pressemøde i Wien.

Visionen A Better Protection System for a Globalized World består af 7 målsætninger, som skal være med til at sikre bedre beskyttelse og bedre levevilkår for flygtninge i deres nærområder. Gennem udviklingsmidler og kapacitetsopbygning i nærområderne og transitlande skal disse lande blive bedre rustet til at håndtere migrationsudfordringerne og bremse den irregulære gennemstrømning af migranter og den vidererejse, der sker af flygtninge, der allerede har opnået beskyttelse. Initiativerne vil være med at undergrave menneskesmuglernes forretningsmodel og derved reducere antallet af asylansøgere og irregulær migration til Europa. Og så skal afviste asylansøgere, der ikke umiddelbart kan sendes hjem til deres oprindelsesland, i stedet opholde sig på udrejsecentre i lande uden for EU. 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

“Danmark og Østrig har arbejdet tæt sammen om det her initiativ, som er vores bud på en langsigtet og realistisk løsning på, hvordan vi kan indrette asylsystemet i EU, så vi dæmmer op for den ulovlige indvandring til Europa, og så vi samtidig sætter ind med hjælp i nærområderne til de svageste flygtninge. Vi skal ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel, så flygtninge ikke begiver sig videre fra lande i nærområderne, og så vi undgår, at migranter tager på en farefuld rejse over Middelhavet for så at asylshoppe rundt i Europa. Og så vil vi sikre, at man bliver sendt tilbage til sit hjemland - alternativt til et udrejsecenter uden for EU - hvis man ikke har ret til at være her."

Initiativet er et resultat af et tæt samarbejde mellem Danmark og Østrig gennem de seneste måneder og supplerer de konklusioner, som Europas statsledere besluttede i juni i år.

Fakta

De syv målsætninger i visionen er: 

  1. Hjælp til de mest sårbare. 
  2. Hjælp til at skabe perspektiver i oprindelsesregionerne i stedet for at muliggøre irregulær migration til Europa. 
  3. Forhindre flere dødsfald og tragedier på Middehavet og langs migrationsruterne. 
  4. Ødelægge menneskehandlernes og menneskesmuglernes forretningsmodel.
  5. Sikre, at alle uden lovligt ophold forlader EU.
  6. Fælles, men differentieret ansvarsfordeling med det formål at beskytte flygtninge og effektivt begrænse irregulær migration til EU.
  7. Når den irregulære migration er nedbragt: Tilbyde genbosætning til dem med størst beskyttelsesbehov i stedet for at lade de stærkeste vælge sig selv.

Læs pixiudgave af visionen A Better Protection System for a Globalized World

Læs hele visionen A Better Protection System for a Globalized World

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf.: 41 71 78 46,