Gode erfaringer med aktiv jobindsats for indvandrerkvinder

22-10-2018

Det virker at opsøge ikke-vestlige kvinder og hjælpe dem i job. Det viser evaluering af en række satspuljestøttede projekter for ægtefælleforsørgede indvandrerkvinder.

Alt for mange ikke-vestlige indvandrere og flygtninge står uden for arbejdsmarkedet. Derfor har regeringen med satspuljen støttet en række kommunale projekter, der sætter fokus på at få særligt ægtefælleforsørgede kvinder i arbejde.

Især et projekt i Københavns Kommune for gruppen af ægtefælleforsørgede indvandrere indikerer, at der er gode resultater:

  • Blandt de kvinder, der deltog i projektet i 2013, og som var uden erhvervsindtægt året før, er 56 pct. flere kommet i job eller i et erhvervsrettet tilbud i perioden 2014-2016.
  • Blandt deltagerne i projektet i 2014 – både mænd og kvinder – er 24 pct. flere kommet i job eller i et erhvervsrettet tilbud i perioden 2015-2016.

I projekterne har kommunerne opsøgt ægtefælleforsørgede indvandrere og fået dem med i et beskæftigelsesrettet undervisningsforløb, hvor de har fået oplysninger om arbejdsmarkedet og deres muligheder for at komme i job eller få en uddannelse. Deltagerne har bl.a. fået vejledning i at udarbejde CV,  søge uddannelse, og flere har deltaget i danskuddannelse og virksomhedsforløb.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det er afgørende for mig, at vi hurtigere får flere flygtninge og indvandrere ud at arbejde. Det gælder især kvinder fra ikke-vestlige lande, der alt for ofte bliver forsørget af deres mænd og dermed også fastholdt i hjemmet. Det siger mig, at der altså til stadighed er miljøer i Danmark, hvor kvinder og mænd ikke er lige, og det ønsker regeringen at gøre op med. Derfor er jeg glad for at se, at det virker, når kommuner målretter indsatsen over for de ikke-vestlige kvinder. For med et arbejde kommer kvinderne ud og møder danskerne, lærer sproget og får de danske værdier ind under huden. Det er også baggrunden for, at jeg netop nu forhandler med satspuljepartierne om at afsætte yderligere midler til at styrke indsatsen yderligere for at få flere indvandrerkvinder i job.”

Læs evalueringen af initiativet Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats for ægtefælleforsørgede indvandrere (PDF-fil) (åbner i et nyt vindue)

Fakta

Andelen af indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande i lønmodtagerbeskæftigelse er 47 pct. mod 74 pct. af etnisk danske kvinder (25-64-årige, 2. kvartal 2018).

Initiativet Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats for ægtefælleforsørgede indvandrere er finansieret af satspuljemidler. 14 projekter fik støtte fra 2011-2017.

Formålet med initiativet er at få flere indvandrere – særligt kvinder – der forsørges af deres ægtefælle, og som fx af sociale og sproglige årsager er langt fra arbejdsmarkedet, i ordinær beskæftigelse, i job med løntilskud eller i virksomhedspraktik.

DISCUS og COWI har i forhold til Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats for ægtefælleforsørgede indvandrere udarbejdet en slutevaluering af de projekter, der er finansieret i perioden 2011-2017, og som bl.a. omfatter projektet i Københavns Kommune. Rapporten indeholder også en målgruppeanalyse.

Fem projekter er endnu ikke afsluttet. Evalueringen af disse projekter foreligger i 2019.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,