Erfaringer fra udlandet skal forbedre integration og trivsel hos børn og unge indvandrere

10-10-2018

Nyt inspirationskatalog med lovende resultater giver kommuner og praktikere et overblik over 15 gode integrationsindsatser for børn og unge.

Det går generelt fremad med integrationen af børn og unge af indvandrere - eksempelvis er der nu langt flere piger, der tager en ungdomsuddannelse end tidligere. Men der er fortsat områder, hvor indvandrere og efterkommere halter et godt stykke efter personer med dansk oprindelse. En del undersøgelser viser, at børn og unge indvandrere allerede ved skolestart er markant længere bagud end deres jævnaldrende, når det kommer til sproglige evner, og de når ikke at indhente det i løbet af skoletiden.

For at imødekomme denne og flere andre udfordringer har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udarbejdet et inspirationskatalog med 15 konkrete eksempler på lovende integrationsindsatser for målgruppen. Eksemplerne bygger på internationale erfaringer og skal forbedre integrationen af børn og unge indvandrere, samtidig med at de forskellige indsatser også fremmer trivslen på flere parametre.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Integrationen af børn og unge indvandrere er særdeles vigtig, da det allerede er i barndommen, at vores normer og værdier formes og sproget udvikles. Derfor håber jeg også, at kommunerne og andre praktikere bliver inspireret af de gode eksempler, som de kan bruge i det daglige arbejde med integrationen af børn og unge indvandrere i praksis.”

Inspirationskataloget er udarbejdet af VIVE og finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. De 15 indsatser er udvalgt ud fra en række kriterier. Indsatserne bygger på den erfaring, som andre lande tidligere har gjort sig i forbindelse med integration af og trivsel hos børn og unge indvandrere. Indsatserne ligger alle inden for områderne: uddannelse, familiepraksis, psykisk trivsel og kulturel tilpasning.

Eksempelvis foreslås det, at indvandreforældre inddrages mere i deres børns sproglige udvikling blandt andet gennem historiefortælling, som har været en stor succes for nogle indvandrefamilier i USA. Indsatsen går ud på, at forældre og børn sammen skriver mindre bøger med deres egne historier og billeder i. På den måde får både forældrene og børnene positive læringserfaringer, samtidig med at de udvikler sig sprogligt.

Læs hele inspirationskataloget her (PDF-fil) (åbner i et nyt vindue)

Læs forskningskortlægningen bag inspirationskataloget her (PDF-fil) (åbner i et nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,