Danmark tager ikke imod kvoteflygtninge i 2018

04-10-2018

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har besluttet, at Danmark ikke tager imod kvoteflygtninge i 2018.

Folketinget vedtog sidste år en ny og mere fleksibel kvoteordning, som bl.a. indebærer, at det er op til udlændinge- og integrationsministeren at fastsætte antallet af flygtninge, der hvert år skal genbosættes i Danmark.

Det er besluttet, at Danmark i år ikke skal tage imod kvoteflygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Selv om vi har fået markant bedre styr på tilstrømningen, er vi stadig i den situation, at vi kæmper med at få integreret de mange flygtninge, der er kommet til Danmark i de seneste år. På trods af, at flere flygtninge er kommet i arbejde, så er der stadig for mange, der ikke forsørger sig selv. Det gælder ikke mindst for kvinderne, hvor alt for få bidrager. Derfor har jeg besluttet, at Danmark ikke skal tage kvoteflygtninge i 2018.”

Der er ved beslutningen bl.a. lagt vægt på antallet af asylansøgere, der er kommet til Danmark de foregående år, antallet af opholdstilladelser meddelt til udlændinge de foregående år og på, hvordan de udlændinge, der allerede befinder sig i Danmark, er blevet integreret.

Fakta

Tal på udlændingeområdet

I alt 3.500 asylansøgere blev registreret i Danmark i 2017, hvilket var det laveste antal på ét år siden 2008. Der er pr. 1. oktober 2018 registreret ca. 2.600 asylansøgere i år, og de foreløbige tal indikerer altså, at antallet forbliver lavt i 2018.

Se de seneste tal på udlændingeområdet (åbner nyt vindue)

Tal på integrationsområdet

43 pct. af 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 år i Danmark i 2. kvartal 2018. Blandt mænd er andelen i lønmodtagerbeskæftigelse 53 pct. i 2. kvartal 2018, mens andelen er 18 pct. blandt kvinder. Regeringens ambition om, at hver anden nyankommen flygtning skal i beskæftigelse efter tre år i Danmark, er således indfriet blandt mændene, men endnu ikke indfriet blandt kvinderne.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,