Regeringen vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger

16-05-2018

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg præsenterer i dag regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale.

I dag kl. 12 afholder udlændinge- og integrationsministeren første forhandlingsmøde med aftalepartierne (Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti) om regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger om udspillet:

Med det her udspil ønsker vi at gøre det klart, at det er noget ganske særligt at blive dansk statsborger. Det er bestemt ikke noget, man kan komme sovende til, men derimod noget, man skal selv skal gøre en aktiv indsats for at opnå. I regeringen ønsker vi, at dansk statsborgerskab kun gives til de udlændinge, som har været her i mange år, og som tydeligt har vist, at de både kan og vil det danske samfund og vores danske værdier. Derfor foreslår vi blandt andet at stille strammere krav til, at man skal kunne forsørge sig selv. Og så er det helt principielt, at har man begået alvorlig kriminalitet i Danmark, så skal man selvfølgelig ikke kunne blive dansk statsborger.

Regeringens udspil indeholder en række skærpede betingelser for at opnå dansk statsborgerskab. Regeringen vil:

  • skærpe selvforsørgelseskravet, så en ansøger ikke må have modtaget offentlige ydelser de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse og modtaget offentlige ydelser inden for en periode på mere end 4 måneder inden for de seneste 5 år. Desuden skal dagpenge fremover være til hinder for dansk statsborgerskab.
  • skærpe kriminalitetskravet ved ansøgning om dansk statsborgerskab, så det fremover medfører permanent udelukkelse fra at opnå dansk statsborgerskab, hvis en ansøger eksempelvis har begået vold mod børn, seksualforbrydelser eller banderelaterede forbrydelser.
  • oprette en særlig lægefaglig instans, der skal styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab. Folketingets Indfødsretsudvalg kan anmode instansen om en second opinion, hvis der i forbindelse med behandlingen af en sag opstår tvivl om kvaliteten af en lægeerklæring.

Som et nyt tiltag indeholder regeringens udspil et forslag om at betinge dansk statsborgerskab af, at ansøgeren medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune og dér skriver under på at ville overholde grundloven m.v.

Herudover indeholder regeringens udspil også forslag om at tilpasse karensniveauet for visse bødestraffe efter færdselsloven, så færdselsbøder på op til 4.000 kr. ikke fremover får betydning for adgangen til dansk statsborgerskab. Desuden foreslår regeringen en øget adgang til at forelægge visse færdselsbøder for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på eventuel dispensation fra kriminalitetskravet.

Endelig foreslår regeringen, at dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig gives mulighed for under lempede betingelser at opnå dansk statsborgerskab.

Pressen er velkommen i Udlændinge- og Integrationsministeriet fra kl. 11.40.

Elementerne i udspillet

Læs mere om elementerne i udspillet i nedenstående faktaark:

Hovedelementerne i udspillet (pdf)

Strengere krav til selvforsørgelse (pdf)

Skærpelse af reglerne for kriminalitet (pdf)

Ceremoniel underskrivning af grundloven (pdf)

Oprettelse af en lægefaglig instans til at styrke kvaliteten af lægeerklæringer (pdf)

Tilpasning af karensniveauet for visse bødestraffe efter færdselsloven (pdf)

Lempeligere adgang til dansk statsborgerskab for dansksindede sydslesvigere (pdf)

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf.: 41 71 78 46, 

Presserådgiver Mads Müller, tlf.: 61 98 32 77,