På blot et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i arbejde, steget markant. Kommunernes ekstraordinære indsats med at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet bliver nu belønnet økonomisk.

13-05-2018

På blot et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i arbejde, steget markant. Kommunernes ekstraordinære indsats med at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet bliver nu belønnet økonomisk.

Fra 4. kvartal 2016 og et år frem er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (med opholdstilladelse i 2004 eller senere), der er i arbejde (mindst 190 timer i løbet af et kvartal), steget fra omkring 5.600 til 9.200 personer. Det svarer til en stigning på mere end 60 pct. De mange flygtninge i arbejde betyder samtidig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet udbetaler en bonus på lidt over 90 mio. kr. til kommunerne for deres indsats.

Den økonomiske gevinst er et led i regeringens topartsaftale om integration med KL, hvor det er besluttet, at kommunerne bliver belønnet med et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, kommunen får hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Kravet er, at flygtningen skal være i ustøttet arbejde i mindst 190 timer i kvartalet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Vi har vendt bøtten fuldstændig på hovedet, så flygtninge i dag mødes med helt klare krav fra start. I stedet for at pakke flygtninge ind i vat bliver langt flere i dag vurderet som jobparate og skal derfor også hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet. Det er nemlig i mødet med det danske arbejdsmarked og blandt kollegaer, man møder det danske sprog og fundamentale danske værdier. Derfor er det også med stor glæde, at vi nu giver de kommuner, der har løftet denne opgave, en økonomisk gevinst for deres gode indsats.”

Læs mere om regeringens topartsaftale med KL fra marts 2016 her (nyt vindue)

I tabellen herunder vises de fem kommuner, der modtager den største bonus, og som dermed også er de kommuner, hvor stigningen i antallet af beskæftigede i det seneste år har været størst. Ikke overraskende modtager de største kommuner også en relativt stor bonus, fordi stigningen i antal beskæftigede i disse kommuner typisk også vil være størst.

Tabellen viser ligeledes de kommuner, der modtager den mindste bonus. Det er typisk kommuner med få flygtninge.

Tabel 1. Top og bund kommuner i forhold til beskæftigelsesbonus

KommuneBeskæftigelsesbonus til udbetaling (antal ekstra beskæftigede)
Top kommuner

 

Aarhus

 3.550.000 (142)

Odense

3.000.000 (120)

København

2.800.000 (112)

Vejle

2.675.000 (107)

Aalborg

2.650.000 (106)

Bund kommuner

 

Brøndby

75.000 (3)

Langeland

75.000 (3)

Læsø

50.000 (2)

Rødovre

50.000 (2)

Fanø

0 (0)

Samsø

0 (0)


Bilag 1 viser, hvor mange flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge hver kommune har fået i job, og hvad kommunen får i beskæftigelsesbonus.

Hent bilag 1 (pdf) (åbner i nyt vindue)