250 virksomheder har nu særlig hurtig adgang til udenlandske medarbejdere

22-05-2018

Fast track-ordning gør det nemmere, hurtigere og mere simpelt for virksomheder at hente udenlandske medarbejdere med særlige kvalifikationer til Danmark.

Virksomhed nr. 250 er nu klar til at modtage sin certificering og er derfor én blandt mange, der kan tilbyde sine udenlandske medarbejdere en hurtig, nem og fleksibel start i Danmark, hvor den ansatte kan starte på arbejde første dag efter sin ankomst parallelt med sagsbehandlingen af ansøgningen om arbejdstilladelse.

Tirsdag den 22. maj 2018 modtog Tier 1 Asset, der klargør og sælger genbrugs PC’er, sin certificering til at gøre brug af fast track-ordningen. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Danske virksomheder skal have mulighed for at skaffe højtkvalificeret arbejdskraft så hurtigt og ukompliceret som muligt. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste vilkår for vores virksomheder, så de kan blive ved med at klare sig i den internationale konkurrence til glæde for hele samfundet. Jeg er derfor også glad for at kunne byde virksomhed nr. 250 velkommen til at gøre brug af fast track-ordningen, der gør det nemt og hurtigt for virksomhederne at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Samtidig er der efter min mening brug for, at vi får givet hele området for international rekruttering et serviceeftersyn, så vi sikrer fleksible og ubureaukratiske rammer for virksomhederne. Derfor er vi i fuld gang med at gå alle reglerne igennem og forberede et udspil. ” 

Fakta

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der tildeler certificeringen til brug af fast track-ordningen. Det er virksomhedens ansvar, at regler og betingelser på udlændingeområdet overholdes.

For at blive certificeret til at bruge fast track-ordningen skal virksomheden have mere end 20 ansatte, rekruttere udenlandsk arbejdskraft og have sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Virksomheden må ikke på tidspunktet for certificeringen være ramt af en ulovlig arbejdskonflikt eller have alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet. Derudover må virksomheden ikke inden for de seneste to år fra tidspunktet for certificeringen være straffet gentagne gange eller med bøde på mindst 20.000 kr. efter udlændingeloven.

Samtidig kræver ordningen, at medarbejderen får en løn, der overstiger den såkaldte beløbsgrænse på 417.793,60 kr. i 2018-niveau, er ansat som forsker, er ansat i Danmark under 3 måneder, eller er ansat for at blive uddannet eller selv at uddanne andre.

I 2016 gav SIRI 1.735 opholdstilladelser på baggrund af fast track-ordningen, mens der i 2017 blev givet 2.249.

Ordningen blev indført med reformen af reglerne for international rekruttering 1. januar 2015.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf. 41 71 78 46, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,