Smidigere regler for udenlandske medarbejderes bijob

25-01-2018

Regeringen vil gøre reglerne mere enkle for udenlandske medarbejdere, som gerne vil have et bijob. Fremover skal dette kunne klares med én enkelt arbejdstilladelse, så længe det er inden for det samme arbejdsområde.

Hidtil har man skullet søge en arbejdstilladelse for hver enkelt ansættelse, men det har vist sig at være en forældet og ufleksibel måde at gøre det på. Derfor foreslår regeringen nu en modernisering af reglerne.

Det vil gøre det væsentligt nemmere, hvis eksempelvis en udenlandsk forsker med en arbejdstilladelse knyttet til et universitet tager ud og holder foredrag eller på anden måde deler ud af sin viden.

Regeringen fremlægger nu et forslag, der lægger op til, at udenlandske forskere får ret til bibeskæftigelse i ubegrænset omfang, og at de øvrige udenlandske arbejdstagere får ret til bibeskæftigelse i op til 156 timer – eller 12 timer om ugen inden for et kvartal. Bibeskæftigelsen skal have en sammenhæng med hovedbeskæftigelsen og kan både være i form af lønarbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Dermed får udenlandske arbejdstagere en fleksibel og ubureaukratisk adgang til bibeskæftigelse.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Vi skal have gjort de her regler smidigere, så vi opretholder vores status som et attraktivt land for kvalificeret arbejdskraft. Det er klart, at når jeg bliver gjort opmærksom på, at vi har nogle regler, der spænder ben for det mål, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at ændre dem. Det håber jeg, at Folketingets partier vil være enige med mig i.”

Herudover foreslås det, at alle udenlandske arbejdstagere får ret til at udføre ulønnet, frivilligt arbejde uden at skulle søge om en særskilt tilladelse.

Det foreslås endvidere, at karensreglerne i forbindelse med permanent opholdstilladelse ændres. I dag er alle udlændinge, der er straffet for at have arbejdet ulovligt, afskåret fra permanent opholdstilladelse i 15 år. Det gælder uanset straffens karakter, og uanset om det ulovlige arbejde er udført under et lovligt eller ulovligt ophold.

Læs mere om forslagene (pdf) (nyt vindue)

Forhandlingerne begynder fredag d. 26. januar 2018 kl. 11.30, hvor pressen er velkommen. 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10,