Stor forskel i kommunernes evne til at dygtiggøre nydanske folkeskoleelever

23-02-2018

Der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at dygtiggøre ikke-vestlige elever i folkeskolen. Det smitter af på elevernes karaktergennemsnit, viser ny analyse, som stiller skarpt på, hvor godt kommunerne burde kunne løfte denne opgave.

I den nye analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet tages der højde for, at kommunerne har forskellig elevsammensætning og forskellige rammevilkår – der kan eksempelvis være forskelle i forældrenes uddannelsesniveau og danskkundskaber.

Når der tages højde for disse faktorer, kan man se, hvor godt eleverne burde kunne klare sig ved folkeskolens afgangseksamen – og på hvordan de så reelt klarer sig. Sammenligner man kommunerne efter denne metode, svinger karaktererne for ikke-vestlige elever ganske meget. Den kommune der klarer sig bedst ligger 0,9 over de karakterer, der kan forventes, mens den kommune, der er dårligst til at løfte nydanske skoleelever ligger 1,2 karakter under, hvad man kan forvente af kommunen.

På den baggrund kan man se, at det har stor betydning, hvilken indsats skolerne/kommunerne gør, og at det smitter af på de unges karaktergennemsnit, når de forlader folkeskolen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Vi er nødt til at kunne tale åbent om, hvorvidt kommunerne gør det godt nok eller ej. I sidste ende handler det her om integration, og om at unge – uanset etnisk baggrund – har de samme muligheder, når de går ud af folkeskolen. Folkeskolen har kæmpe betydning for de unges fremtid, og de elever, der kommer skidt ud af folkeskolen er allerede halvvejs nede af en livsbane, vi ikke ønsker.

Vi har desværre set masser af eksempler på, at dårlig integration går i arv, og at unge ender på overførselsindkomst ligesom deres forældre. Derfor burde det være et stort incitament i kommunerne til netop at løfte disse unge. Jeg håber, at kommunerne vil læse analysen med interesse og forholde sig både selvkritisk og konstruktivt til deres placering på listen, og jeg håber, at kommunerne vil tage ved lære af hinanden. Samtidig kommer vi i regeringens kommende parallelsamfundsudspil også til at stille skarpt på, hvordan vi kan belønne de kommuner, som lykkes med opgaven, og gøre det attraktivt for de kommuner, der befinder sig i bunden af listen at tage ved lære af andre og blive bedre.”

Fakta

  • De fem kommuner, hvor de ikke-vestlige elever klarer sig bedst, er 1. Nyborg, 2. Brønderslev, 3. Kolding, 4. Skive og 5. Faaborg-Midtfyn. Disse fem kommuner løfter elevernes karakterer mellem 0,5 og 0,9 i gennemsnit i forhold til forventet ud fra deres rammevilkår.
  • De fem kommuner, hvor de ikke-vestlige elever klarer sig dårligst, når der tages højde for kommunens rammevilkår er 1. Faxe, 2. Favrskov, 3. Vordingborg, 4. Helsingør og 5. Tønder. I disse fem kommuner ligger eleverne mellem 0,4 og 1,2 karakterer lavere end forventet.

Hent notat om kommunernes evne til at løfte nydanske folkeskoleelever (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,