Regeringen vil gå helt til grænsen for at udvise kriminelle udlændinge

28-02-2018

Kriminelle udlændinge er ikke velkomne i Danmark og skal i videst muligt omfang udvises. Derfor fremsætter udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i dag et lovforslag, der skal sikre, at flere kriminelle udlændinge fremover udvises.

Ét af elementerne i Bandepakke III var aftalen om at nedsætte en ”Udvisningsarbejdsgruppe”. Arbejdsgruppens anbefalinger, som kræver lovændringer, gennemføres med lovforslaget. Lovforslaget fastlægger bl.a. retningslinjer for, hvornår kriminelle udlændinge i almindelighed kan udvises.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Jeg tror ikke, at nogen er i tvivl om min holdning til kriminelle udlændinge: De hører simpelthen ikke hjemme i Danmark. Regeringen har allerede strammet udvisningsreglerne ved at understrege, at domstolene skal gå helt til grænsen af vores internationale forpligtelser. Nu fastlægger vi så konkrete retningslinjer for, hvor vi mener den grænse er. For det strider simpelthen mod ens retsfølelse, når en tydelig bundkriminel udlænding kan få lov at blive i Danmark og fortsætte sin kriminelle løbebane. Derfor følger jeg selvfølgelig også op, når jeg bliver gjort opmærksom på, at vi kan gøre endnu mere i kampen for at få udvist så mange kriminelle udlændinge som muligt, end hvad tilfældet er i dag.”

Lovforslaget vil derudover erstatte den nuværende ordning med betinget udvisning med en mere konsekvent advarselsordning. Hermed tydeliggøres det, at en advarsel skal indgå som et skærpende element, når det skal vurderes, om en kriminel udlænding kan udvises eller ej. Dette gælder, uanset hvornår den nye kriminalitet er begået, hvilket er en betydelig skærpelse i forhold til den nuværende prøvetid på to år for betinget udvisning.

Desuden giver lovforslaget domstolene mulighed for at give den udviste indrejseforbud for en kortere periode. På den måde kan der ske udvisning i tilfælde, hvor det ellers vurderes at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser på grund af indrejseforbuddets længde.

Læs det fulde lovforslag (åbner i et nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,