Omkring halvdelen har bestået indfødsretsprøven afholdt den 28. november 2018

18-12-2018

53,48 pct. af deltagerne har bestået indfødsretsprøven den 28. november 2018. Det er lidt færre end ved sidste prøve i juni 2018, hvor 56,5 pct. bestod.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er tilfreds med, at indfødsretsprøven tester deltagernes viden om dansk kultur og historie:

”Det er noget helt særligt at blive dansk statsborger. Det er noget, som man skal gøre sig fortjent til. Derfor er det også en selvfølge for mig, at man skal sætte sig ind i dansk kultur og historie, når man vil være dansk statsborger. For regeringen er det afgørende, at udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, med en aktiv indsats viser, at de både kan og vil det danske samfund og vores danske værdier”, siger hun.

Baggrund og analyse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har som sædvanligt analyseret den afholdte indfødsretsprøve. Analysen viser, at spørgsmålene i langt overvejende grad er af god kvalitet, og at prøven som helhed er af god kvalitet. Der bliver fokuseret på viden om samfundet i højere grad end fx på årstal, og svarmulighederne ligger ikke for tæt op ad hinanden. Analysen viser, at indfødsretsprøven overordet set har en tilfredsstillende kvalitet.

De to fejl, der blev konstateret i prøven, har ikke fået negative konsekvenser for prøvedeltagerne.

Hent analysen (pdf) (nyt vindue)

Hent bilag 1 til analysen (pdf) (nyt vindue)

Hent bilag 2 til analysen (pdf) (nyt vindue)

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året. Den 28. november 2018 blev prøven i andet halvår af 2018 afholdt for 4.054 deltagere på 53 sprogcentre over hele landet.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret i 2015 med aftalen om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet.

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Hent indfødsretsprøven (pdf) (nyt vindue)

Hent retteark til indfødsretsprøven (pdf) (nyt vindue)

Læs mere om indfødsretsprøven

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf.: 41 71 78 46,