Flere indvandrere skal deltage i demokratiet

21-12-2018

Den demokratiske deltagelse blandt indvandrere og efterkommere skal styrkes via ny pulje.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har netop udmøntet en ansøgningspulje på i alt 5 mio. kr. til seks forskellige projekter, der alle skal styrke den demokratiske deltagelse blandt indvandrere og efterkommere i udsatte og isolerede boligområder.

Puljen har til formål at imødekomme udfordringer med parallelsamfund, hvor grupper af indvandrere isolerer sig og tager afstand fra det danske samfund. Derudover skal puljen oplyse og udbrede viden om, hvordan det danske demokrati fungerer. Det er derudover hensigten, at målgruppen skal engagereres og motiveres til aktivt at tage del i det danske demokrati.

Projekterne spreder sig geografisk over hele landet og indeholder aktiviteter, der er målrettet både børn, unge og voksne.

Et af projekterne, som foreningen Con3bute skal gennemføre, henvender sig til indvandrere og efterkommere i aldersgruppen 15-65 år. Projektet skal klæde frivillige på til at gennemføre demokratifremmende aktiviteter, der skal udbrede og styrke den demokratiske forståelse hos deltagerne og øge deres viden om nærdemokratiets virke.

Et andet projekt, der har modtaget støtte, er ”Mind the democracy!”. Projektet gennemføres af Bydelsmødre og Baba, og har til formål at skabe rum for demokratisk diskussion samt opbygge lokale fællesskaber på tværs af etnicitet. Projektet henvender sig primært til udsatte indvandrerforældre og deres børn, og der gennemføres aktiviteter, herunder bl.a. workshops, kampagner og vidensoplæg på både nationalt og lokalt plan.

De resterende projekter, der har fået støtte, gennemføres af foreningerne SAHAN (somalisk kvindeforening i Vollsmose), Mentornetværket i Esbjerg og Varde, Salaam Film & Dialog samt Fonden Kantara.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,