Justering af praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

09-04-2018

På baggrund af dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 13. december 2016 i sagen Paposhvili mod Belgien har Udlændinge- og Integrationsministeriet fundet anledning til at justere praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse på visse områder.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor udarbejdet et tillæg til den redegørelse af 24. marts 2015 angående praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse, der i marts 2015 blev sendt til Folketinget. Tillægget, der ligeledes er sendt til Folketinget, indeholder en beskrivelse af justering af praksis på baggrund af Paposhvili-dommen.

Læs redegørelsen af 24. marts 2015 om praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse (pdf) (nyt vindue)

Læs tillæg til redegørelse af 24. marts 2015 om praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse – justering af praksis på baggrund af Paposhvili-dommen (pdf) (nyt vindue)