Nyt rejsehold skal styrke kommunernes håndtering af æresrelaterede konflikter

13-09-2017

Fremover kan kommunerne få rådgivning fra et nationalt rejsehold, når indsatsen mod æresrelaterede konflikter skal tilrettelægges.

Når en borger henvender sig til kommunen om en æresrelateret konflikt, er der ofte behov for hurtigt at handle. For mange kommuner er æresrelaterede konflikter imidlertid et nyt og svært indsatsområde. Derfor har regeringen aftalt med partierne bag satspuljen at understøtte udviklingen af den kommunale indsats på æresområdet med et nationalt rejsehold.

Rejseholdet tilbyder strategisk og faglig rådgivning til kommunerne om forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det omfatter bl.a. rådgivning om, hvordan kommunerne kan implementere forebyggende indsatser og iværksætte exitforanstaltninger. Formålet er blandt andet at sikre, at kommuner og sagsbehandlere får den rette forståelse for alvorsgraden i æresrelaterede sager og kender til de specialtilbud, der kan anvendes i sagerne. Rejseholdet skal desuden støtte flere kommuner i at udarbejde handlings- og beredskabsplaner.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Der er imidlertid stor forskel på kommunernes håndtering af æresrelaterede sager, og kun få kommuner har en egentlig strategi for, hvordan sagerne skal håndteres lokalt. SIRI gennemførte i efteråret 2015 en rundspørge blandt kommunerne, der viste, at kun ni af landets kommuner har en såkaldt beredskabsplan for håndtering af æresrelaterede konflikter. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Alt for mange unge, særligt kvinder, udsættes for æresrelateret pres, kontrol og tvang. Det er uacceptabelt i et demokratisk samfund som det danske. Det ligger mig derfor meget på sinde at sikre, at personer, der ønsker at bryde med den negative sociale kontrol og vold, får den hjælp, de har behov for. Det er afgørende, at vi får kommunerne på banen i de her sager. Derfor har jeg i dag sendt en orienteringsskrivelse til alle landets kommuner for at informere dem om rejseholdet med en opfordring til at gøre brug af tilbuddet”.

Som led i indsatsen bliver der også etableret to netværk for kommunale medarbejdere med borgerkontakt – et netværk i Østdanmark og et i Vestdanmark. Der vil blive afholdt to møder i hvert netværk pr. år. Netværkene vil give kommunerne mulighed for at dele erfaringer om best practice på området, skabe et fælles fagligt fundament og understøtte samarbejder på tværs af kommunegrænser.

Rejseholdet lanceres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration og kan kontaktes på tlf. 72 14 23 33 eller 

Hent Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på integrationsområdet (pdf) (nyt vindue)

Fakta

Antallet af henvendelser til RED-Safehouse, der er et sikkert botilbud til unge, der flygter fra æresrelaterede konflikter, er steget fra 64 henvendelser i 2006 til 363 i 2016.

Antallet af henvendelser til Etnisk Ung, der rådgiver unge, forældre og fagpersoner ift. æresrelaterede konflikter, er steget fra 101 henvendelser i 2005 til 1307 i 2016.

Udlændinge- og Integrationsministeriets årlige Medborgerskabsundersøgelse, Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark, udkom sidst i november 2016. Heri fremgår det bl.a., at hver femte unge indvandrer og efterkommer føler sig begrænset af sin familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,