Skærpet grænsekontrol i Københavns Lufthavn

07-10-2017

Den 7. oktober skærpes grænsekontrollen i Københavns Lufthavn. Reglerne gælder for alle personer, der ind- og udrejser af Schengen-området. De nye regler gælder ikke for rejsende inden for Schengen-området.

Danmark har tilsluttet sig EU’s nye regler om systematisk kontrol af alle rejsende – både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere – der krydser de ydre Schengen-grænser.

Formålet med de nye regler er at forebygge trusler mod den offentlige orden og den indre sikkerhed i Schengen-området gennem en styrkelse af de ydre grænser.

Regeringen støtter fuldt op om de nye regler. Regeringen er samtidig opmærksom på, at den praktiske gennemførelse af systematisk kontrol kan blive en stor udfordring, og at det kan tage længere tid for rejsende at komme igennem paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det har man oplevet i flere lufthavne i Europa henover sommeren. Man gør derfor klogt i at tage i lufthavnen i god tid, hvis fx forretningsrejsen går til London, eller hvis familien skal til Thailand.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Jeg er godt tilfreds med, at der fra i dag udføres systematisk kontrol i Københavns Lufthavn. Når vi skærper kontrollen, er det for at øge sikkerheden. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få styr på de personer, der rejser ind og ud af Europa. Det gælder ikke mindst Syrienskrigere, der vender tilbage til Europa.

Der er gjort et stort stykke arbejde for at skabe en smidig overgang til de nye regler og for at undgå unødige gener for de rejsende. Der kan selvfølgelig stadig opstå ventetid i paskontrollen, når rejsen går til lande uden for Schengen-området. Men jeg er sikker på, at de fleste er indstillet på at tage i lufthavnen i god tid og i øvrigt væbne sig med tålmodighed, når man tænker på, at formålet med den systematiske kontrol netop er at styrke sikkerheden for os alle.”

Baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 15. marts 2017 om ændring af Schengen-grænsekodeks (systematisk kontrol af alle personer ved ind- og udrejse af Schengen) medfører, at der skal foretages systematisk kontrol af alle personer, der ind- og udrejser over en ydre Schengen-grænse bl.a. ved opslag i en række databaser.

Efter de hidtidige regler i Schengen-grænsekodeks er der alene krav om, at der foretages systematisk kontrol med opslag i databaserne af alle tredjelandsborgere, der indrejser over en ydre Schengen-grænse, mens der foretages såkaldt målrettet kontrol af EU-borgere mv., der ind- og udrejser, og tredjelandsstatsborgere, der udrejser over en ydre Schengen-grænse, efter en profilering af den rejsende.

Forordningen, der trådte i kraft den 7. april 2017 og gælder for alle Schengen-lande, er omfattet af det danske retsforbehold. Forordningen udgør imidlertid en videreudvikling af Schengen-reglerne, og Danmark meddelte den 15. september 2017 Rådet og EU-Kommissionen, at Danmark ville tilslutte sig forordningen.

Baggrunden for de nye, skærpede EU-regler er bl.a., at EU-borgere er rejst til Syrien og Irak for at kæmpe for terrororganisationer og herefter er rejst tilbage til EU uden, at de systematisk er blevet kontrolleret ved ind- og udrejse af Schengen-området. Personer, der har opholdt sig hos militante islamistiske grupper som IS, kan være radikaliserede og voldsparate og kan dermed udgøre en særlig trussel mod EU og Danmark.

For at undgå unødige gener for rejsende besluttede regeringen, at Københavns Lufthavn burde undtages for systematisk kontrol af EU-borgere mv. i en overgangsperiode frem til den 7. oktober 2017, og at der ikke ville blive ansøgt om yderligere forlængelse af overgangsperioden. Regeringen nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe med det formål at sikre en smidig overgang til systematisk kontrol og undgå, at der opstår unødige gener for trafikstrømmen. Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter for de relevante myndigheder med inddragelse af Københavns Lufthavn, vil nøje følge udviklingen i den kommende tid.