Med al ære & respekt - bryd negativ social kontrol - konference for kommunale ledere og frontpersonale

26-10-2017

Kommunale fagfolk spiller en væsentlig rolle i indsatsen mod negativ social kontrol. Derfor holder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) den 4.-5. december 2017 en konference under parolen; Med al ære og respekt – Bryd negativ social kontrol.

Konferencens formål er bl.a. at synliggøre hvorfor det er vigtigt, at kommunale ledere og frontpersonale har fokus på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i deres daglige arbejde. Omdrejningspunktet er at ruste deltagerne til at spotte og forebygge disse problemstillinger og samtidig gøre opmærksom på, hvordan deltagerne kan anvende deres eksisterende faglige kompetencer til at håndtere negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Et andet væsentligt sigte med konferencen er at oplyse om de pligter, som påhviler kommunerne i forhold til håndtering af sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg deltager også i konferencen:

"Det er uacceptabelt, at der stadig findes miljøer i Danmark, hvor forældre indskrænker deres børns liv og muligheder i direkte modstrid med det fundament af frihedsrettigheder, som Danmark bygger på. Det skal vi gøre op med, og i den indsats spiller fagfolkene i landets kommuner en meget vigtig rolle. Jeg er glad for, at vi med denne konference begynder at systematisere og integrere det store arbejde, kommunerne allerede gør, så vi kan sætte bedst muligt ind imod den negative sociale kontrol."

Konferencen består af en blanding af oplæg og faglige spor, hvor deltagerne møder andre fagfæller og diskuterer udfordringer og muligheder i arbejdet med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Konferencen finder sted på Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle og løber over to dage fra kl. 11.30 d. 4. december til kl. 13.00 d. 5. december 2017.

Tilmeldingen inkluderer:

  • Dag 1: Frokost og middag samt underholdning ved Adam & Noah
  • Overnatning
  • Dag 2: Morgenmad samt frokost

Tilmelding senest den 3. november 2017 kl. 10.

Yderligere oplysninger

Als Research

Telefon: 3391 7778
Mail: