Nyt nationalt center skal styrke kommunernes arbejde med at forebygge ekstremisme og radikalisering

31-03-2017

Der skal sættes hurtigt og effektivt ind, hvis en person viser tegn på radikalisering og interesse for ekstremisme. I lyset af en stigende terrortrussel har regeringen aftalt med partierne bag satspuljen at styrke indsatsen, og fremover kan kommunerne hente hjælp og viden fra det nyåbnede Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Centerets arbejde styrker den danske model for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, som er udviklet igennem de sidste ti år. Modellen er internationalt anerkendt for et godt og solidt samarbejde mellem myndigheder og udviklingen af nye metoder i forebyggelsesarbejde, som nu får endnu et løft.

Etableringen af et nationalt center skal bidrage til, at den kommunale forebyggelsesindsats styrkes og udvikles – på baggrund af omfanget af terrorangreb i Europa og antallet af bekymringssager i kommunerne. Både lokal, national og international viden om emnet vil blive systematisk indsamlet, så kommunerne får adgang til viden om best practise og sammenlignelige udfordringer.

Centeret er ligeledes sat i spidsen for, sammen med 20-25 kommuner, at udarbejde kommunale handlingsplaner, udvikle et nyt screeningsværktøj for medarbejderne i kommuner og politi og at etablere nye indsatser, som skal forebygge rekruttering fra banderne til de ekstremistiske miljøer. Tilsammen skal de mange nye initiativer og etableringen af centeret sikre et fælles sprog på tværs af myndighederne lokalt og nationalt.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det er helt afgørende at få taget tendenser til radikalisering i opløbet, så det netop ikke ender med ekstremisme. At få taget skyklapperne af de personer, som falder for terrororganisationerne propaganda og i nogle tilfælde endda vælger at tilslutte sig grupperne. Vi har set en lang række meningsløse terrorangreb rundt i verden, og jeg håber, at vores målrettede indsats kan bidrage til, at det forhåbentlig aldrig sker i Danmark. Men vi er ikke naive. Som jeg før har sagt, kan risikoen for terror findes hvor som helst – fra Kundby til Kabul – og derfor er det vigtigt, at der omgående bliver reageret på enhver mistanke om radikalisering. Det kan det nye center bidrage til.”

Der er mange nye aktører, som skal bidrage til en stærk national indsats, og derfor det også en vigtig opgave for centeret at samle og koordinere alle nationale aktører og opgaver indenfor forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Centerets nye hjemmeside, stopekstremisme.dk, der henvender sig til lokale og nationale myndigheder og fagpersoner, åbner den 3. april 2017. Hjemmesiden bliver en vigtig del af centerets vidensformidling.

Centeret lanceres i forbindelse med, at 350 praktikere mandag den 3. april 2017 samles til årsmødet om forebyggelse af ekstremisme, der arrangeres i samarbejde med PET. 

Læs mere om årsmødet her.

Yderligere fakta:

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er en del af udmøntningen af den nationale handlingsplan ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” fra oktober 2016 og er finansieret af midler fra satspuljen 2017.  Centeret er formelt en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som hidtil har varetaget forebyggelsesindsatsen.

For at styrke inddragelsen af forskningsbaseret viden og koble den til praksis er den danske terrorforsker Ann-Sophie Hemmingsen rekrutteret til Centeret. Hemmingsen har gennem mere end 10 år forsket i ekstremisme og forebyggelse ved Dansk Institut for Internationale Studier Hun har bl.a. rådgivet og undervist danske og udenlandske myndigheder og var tilknyttet Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering i Københavns kommune i 2015.   

Som leder af centeret er udpeget af Karin Ingemann, cand. jur., som i en årrække har arbejdet med udsatte unge og forebyggelse af kriminalitet som kontorchef i både Socialstyrelsen og i Socialministeriet. Karin Ingemann var også tilknyttet Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering i Københavns kommune. 

Yderligere oplysninger

Styrelsen for International Rekruttering, pressekontakt tlf. 72 14 21 00.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10