Nedjusteret skøn for antallet af asylansøgere

29-03-2017

Danmark har i de seneste måneder modtaget færre asylansøgere end tidligere skønnet, og Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor besluttet at nedjustere skønnet for antallet af asylansøgere i 2017.

Det tidligere skøn var 10.000 asylansøgere årligt, men skønnet bliver nu nedjusteret til 5.000 personer i 2017 og årene frem.

En række faktorer har betydning for skønnet. Tilstrømningen af asylansøgere til Danmark har i 2017 været relativt lav og ligger væsentligt under niveauet for de seneste år. Foreløbigt har ca. 650 søgt om asyl, og da der ikke er tegn på, at antallet af asylansøgere i Danmark vil stige væsentligt, bliver skønnet nu nedjusteret. Der er dog fortsat et stort pres på Europas grænser, og næsten 4.000 personer søgte asyl i Sverige i januar og februar i år. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Det nedjusterede skøn afspejler, at vi gennem en længere periode har set et lavere indrejsetal end forudsat. Det glæder jeg mig over. Asylskønnet er et vigtigt styringsredskab for asyloperatører og kommuner, da deres kapacitet naturligvis tilpasses efter, hvor mange der kommer hertil. Det er vigtigt for mig at sige, at skønnet er foretaget i lyset af, at EU/Tyrkiet-aftalen ser ud til at fungere, og vi dermed ikke ser den trafik op ad Balkan-ruten, som vi så i efteråret 2015. Der er dog fortsat et pres på EU's ydre grænser, og ruten over Middelhavet benyttes nu i større omfang, end vi så på samme tid sidste år. Så situationen kan hurtigt ændre sig, og det gælder også ved den dansk/tyske grænse.

Med afsæt i det nye skøn bliver der samtidig foretaget et nyt skøn for, hvor mange nye flygtninge, kommunerne kan forvente at skulle modtage i år. Landstallet forventes at ligge klar i næste uge, hvor det vil kunne ses på www.nyidanmark.dk under nyheder.

Fakta

Læs mere om Tyrkiet-aftalen (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,