Støtteprogrammer for afviste asylansøgere i Somalia, Bangladesh og det Centrale Irak

31-05-2017

Regeringen har som led i ønsket om at fremme frivillig udrejse for afviste asylansøgere forlænget modtagelses- og reintegrationsprogrammet i Somalia samt tilsluttet sig modtagelses- og reintegrationsprogrammer i Bangladesh og det Centrale Irak.

Somalia-programmet er forlænget med tre måneder og udløber den 15. august 2017. Programmerne i Bangladesh og det Centrale Irak udløber den 31. maj 2018.

Læs nyhed fra 26. januar 2017 om Somalia-programmet

Formålet med programmerne er at sikre en værdig og bæredygtig reintegration i hjemlandene. Programmerne tilrettelægges ud fra den enkelte afviste asylansøgers behov og kan bl.a. indbefatte bistand til etablering af egen virksomhed eller et erhvervsuddannelsesforløb.

Udlændinge, der ønsker at søge om støtte, kan få yderligere oplysninger om programmerne igennem rådgivningstjenesten, der varetages af Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Rådgivningstjenesten kan kontaktes på opholds- og udrejsecentrene og via email på  eller