Rabiate religiøse forkyndere får indrejseforbud til Danmark

02-05-2017

I dag offentliggøres en sanktionsliste over omrejsende, udenlandske, religiøse hadprædikanter, der nægtes adgang til Danmark. Foreløbigt er seks personer på listen.

Udlændingestyrelsen har i dag offentliggjort en national sanktionsliste med de første navngivne omrejsende, udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse i Danmark af hensyn til den offentlige orden.

De religiøse forkyndere, der optaget på den offentlige nationale sanktionsliste, har indrejseforbud i Danmark og vil derfor som udgangspunkt blive nægtet adgang til Danmark.

Med sanktionslisten sendes et klart signal om, at omrejsende rabiate religiøse forkyndere, som søger at undergrave vores demokrati og vores grundlæggende værdier om frihed og menneskerettigheder, ikke er velkomne i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg udtaler:

”Regeringen vil ikke acceptere, at hadprædikanter kommer til Danmark for at prædike had mod det danske samfund og for at indoktrinere andre til blandt andet at begå vold mod kvinder og børn, udbrede ideer om et kalifat og i det hele taget undergrave vores grundlæggende værdier.

Derfor er jeg selvfølgelig også meget tilfreds med, at det nu bliver tydeligt for enhver, at disse personer ikke er velkomne i Danmark.”

Fakta

Nærmere oplysninger om den offentliggjorte sanktionsliste kan ses på nyidanmark.dk.

Se sanktionslisten på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Den offentlige, nationale sanktionsliste er en del af den politiske aftale fra foråret 2016 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,