Nu er flygtning nr. 500 i igu-forløb

11-05-2017

Siden årsskiftet er der sket en firdobling i antallet af igu-stillinger, og i dag er igu-forløb nr. 500 blevet oprettet. Gennem en blanding af arbejde og uddannelse får flere og flere flygtninge dermed foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Vejen til god integration går gennem et arbejde, og derfor skal flest mulige flygtninge hurtigst muligt i job. Det har været regeringens mål, siden den tiltrådte, og her er Integrationsgrunduddannelsen (igu) en god mulighed for virksomheder for at rekruttere og uddanne medarbejdere – eksempelvis i brancher med mangel på arbejdskraft – og en god trædesten ind på arbejdsmarkedet for flygtningene.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Jeg vil gerne være med til at fejre, at 500 flygtninge nu er i igu-forløb. Jeg synes, at kommunerne, virksomhederne og fagbevægelsen med god grund kan klappe sig selv på skulderen over deres indsats for at løbe ordningen i gang. Netop i disse uger er jeg på virksomhedsturné rundt i landet, og jeg kan tydeligt se, at der gøres en meget stor indsats. Det fortjener stor ros, for det betyder jo, at flygtninge både får lært sproget og får lært, hvordan man begår sig på en dansk arbejdsplads, så de i sidste ende kan få sig et helt almindeligt arbejde.

De 500 igu-forløb fordeler sig på mere end 300 virksomheder landet over og repræsenterer alt fra den lille detailforretning med få medarbejdere til den store virksomhed med hundredvis af ansatte. Eksempelvis har både bageriet i Ærøskøbing og servicevirksomheden ISS valgt at have igu, og stadig flere brancher kommer med.

Igu-forløb nr. 500 er en syrisk flygtning, som nu bor i Esbjerg. Hun er netop startet som medhjælper i børnehaven Galaksen, og i Esbjerg Kommune mener man, at et igu-forløb er en god mulighed for alle parter, fortæller Diana Mose Olsen, som er formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune:

Jeg synes, det giver rigtig god mening, at Esbjerg medvirker i igu forløbene på den måde, at skoler og daginstitutioner på den ene side lukker dørene op for den ressource, en igu-elev bidrager med, og på den anden side selv bidrager til den vigtige integrationsopgave. Daginstitutionerne udgør et helt særligt miljø, hvor der er højt til loftet og tæt dialog imellem både pædagoger, børn, forældre og elever og praktikanter, og derfor er jeg glad for, at igu'en er blevet så godt modtaget i vores institutioner og skoler. Vi vil derfor gerne - både nu og i fremtiden - medvirke i tiltag, der har fokus på integration og socialt ansvar.”

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra foråret 2016. Det er en forsøgsordning, der løber i 3 år.

Et igu-forløb varer i to år og består af lønnet praktik og 20 ugers skoleundervisning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i mindre end 5 år.

Igu er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen tlf. 61 98 33 92, 

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, 

Anne Merethe Løvmose, dagtilbudschef i Esbjerg Kommune, tlf. 76 16 18 79, mobil: 23 27 98 37,