Disse kommuner har den højeste – og den laveste andel af nydanske småbørnsfamilier

09-05-2017

Kvinder med indvandrerbaggrund får i gennemsnit kun lidt flere børn end etnisk danske kvinder. Men der er fortsat store forskelle på, hvor mange af de 0-5-årige børn i kommunerne som har indvandrerbaggrund.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 5, 9. maj 2017

Kvinder med ikke-vestlig baggrund har en lidt højere fertilitet end kvinder med dansk oprindelse. Hvor indvandrer- og efterkommerkvinder med ikke-vestlig baggrund i gennemsnit får hhv. 1,93 og 1,91 børn i perioden 2012-2016, får kvinder med dansk oprindelse 1,74 børn.

Faktaboks om fertilitet

Indvandrerkvinder med vestlig baggrund får til sammenligning kun 1,46 børn pr. kvinde, mens efterkommerkvinder med vestlig baggrund får 1,76 børn, jf. figur 1.

Figur 1: Antal børn pr. kvinde fordelt på herkomst, 2012-2016

Figur 1: Antal børn pr. kvinde fordelt på herkomst, 2012-2016

 

Gennem de sidste 20 år er fertilitetskvotienten for indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund dog faldet markant fra 3,14 børn i 1996 til 2,11 børn i 2016, mens fertilitetskvotienten for kvinder med dansk oprindelse er steget fra 1,69 børn til 1,81 børn i samme periode[1]. Se i øvrigt faktaboks om fertilitetsopgørelsen.

Antal nydanske 0-5-årige i kommunerne

Selv om fertiliteten de seneste 20 år er faldet for kvinder med ikke-vestlig baggrund og steget for kvinder med dansk oprindelse, fordeler antallet af nydanske familier med små børn sig forskelligt i landet.

Ser vi på, hvordan børn med ikke-vestlig baggrund op til 5 år fordeler sig imellem kommunerne, er det tydeligt, at der er en sammenhæng mellem kommunens størrelse og antallet af 0-5-årige.

Ikke overraskende dominerer de største kommuner i Danmark listen over flest 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund, jf. tabel 1. Københavns Kommune topper således listen med 5.921 0-5-årige børn med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til 16 pct. af alle 0-5-årige i Danmark med ikke-vestlig baggrund.

Forstadskommuner, som Høje-Taastrup, Gladsaxe og Brøndby, er også at finde på listen, til trods for at deres befolkningstal er et stykke fra at være i top-10 over største kommuner.

Tabel 1: Top-10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i alderen
0-5 år 2017

Tabel 1: Top-10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i alderen 0-5 år 2017

 

Top og bund i andelen af nydanske 0-5-årige blandt kommunerne

Figur 2 viser andelen af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund i 2007 og i 2017 for de 5 kommuner med de højeste andele af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund samt hele landet.

Figur 2: 5 kommuner med højeste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund samt hele landet, 2007 og 2017, pct.

Figur 2: 5 kommuner med højeste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund samt hele landet, 2007 og 2017, pct.

 

På landsplan er 10 pct. af børn op til 5 år med ikke-vestlig baggrund, svarende til 37.153 personer, men i Brøndby Kommune har 26 pct. af børn op til 5 år ikke-vestlig baggrund. Samtidig er andelen på landsplan steget fra 8 pct. til 10 pct. fra 2007 til 2017, men i Brøndby Kommune er andelen uændret på 26 pct.

Flere kommuner har oplevet en stigning i andelen fra 2007 til 2017, men der er samtidig kommuner, som har oplevet et fald i andelen af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund.

Ser man lidt længere ned af listen over kommuner, som har de højeste andele, befinder der sig blandt top-10 kommunerne stort set kun forstadskommuner til hovedstaden. Rødovre Kommune, som ligger på 8.-pladsen, har haft en stigning i antallet, men et fald i andelen, hvilket hænger sammen med, at antallet af 0-5-årige med dansk oprindelse er steget endnu mere i Rødovre end antallet af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund.

I bunden af listen findes de kommuner, som har de laveste andele af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund.
Lavest er Dragør Kommune, som også er en forstadskommune til hovedstaden. Her udgør 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund kun 4 pct. af alle 0-5-årige. Det fremgår af figur 3 og tabel 2.

Det fremgår samtidig, at alle kommunerne i bunden af listen har haft en stigning fra 2007 til 2017. Nogle kommuner havde derfor en endnu lavere andel i 2007.

Figur 3: 5 kommuner med laveste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund samt hele landet, 2007 og 2017, pct.

Figur 3: 5 kommuner med laveste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund samt hele landet, 2007 og 2017, pct.

 

Tabel 2: Top-5 og bund-5 kommuner med højeste og laveste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i alderen
0-5 år samt hele landet, 2007 og 2017

Tabel 2: Top-5 og bund-5 kommuner med højeste og laveste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i alderen 0-5 år samt hele landet, 2007 og 2017

 


[1] Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, FERT1.