Danmark forlænger grænsekontrollen i seks måneder

11-05-2017

Den midlertidige grænsekontrol fortsætter dermed indtil den 12. november 2017.

EU’s ministerråd har henstillet til Danmark og en række andre lande, at grænsekontrollen kan opretholdes i yderligere 6 måneder.

Regeringen har på den baggrund meddelt Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater, at Danmarks grænsekontrol forlænges indtil den 12. november 2017 ved den dansk-tyske grænse.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Jeg er glad for, at de øvrige medlemsstater er enige med den danske regering i, at den midlertidige grænsekontrol fortsat er nødvendig for at håndtere migrant- og flygtningestrømmen og sikre ro og orden i vores samfund. Jeg er ikke i tvivl om, at grænsekontrollen – sammen med de udlændingepolitiske stramninger, regeringen har gennemført – har en præventiv effekt på tilstrømningen, som heldigvis fortsat er på et lavt og dermed håndtérbart niveau.

EU’s ministerråds henstilling om at forlænge grænsekontrollen er rettet mod Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig i medfør af Schengen-grænsekodeksens artikel 29.

Se brevet til Europa-Kommissionen (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,