16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

09-05-2017

En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse sammenlignet med hver syvende unge med dansk oprindelse. Lidt over halvdelen af disse nydanske unge er arbejdsløse, på kontanthjælp eller i særlige forløb.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 5., 9. maj 2017

En erhvervsfaglig eller videregående uddannelse (se faktaboksen sidst i artiklen) hænger tæt sammen med højere beskæftigelse blandt 25-29-årige, jf. figur 1.

Figur 1: Beskæftigelsesfrekvens for 25-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2015, pct.

Figur 1: Beskæftigelsesfrekvens for 25-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2015, pct.

Mere end hver femte ung med ikke-vestlig oprindelse er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

Unge med ikke-vestlig oprindelse – eller nydanske unge – er i højere grad end unge med dansk oprindelse hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Samlet set er 20 pct. af efterkommere og 26 pct. af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse i alderen 16-29 år hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Det samme gælder for 14 pct. af unge med dansk oprindelse, jf. figur 2.

Det svarer til, at omkring 16.500 nydanske unge og 118.000 unge med dansk oprindelse hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. I resten af artiklen betegnes denne gruppe som værende på kanten.

Figur 2: 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og 16-29-årige personer med dansk oprindelse, fordelt på beskæftigelse og uddannelse, 2015, pct.

Figur 2: 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og 16-29-årige personer med dansk oprindelse, fordelt på beskæftigelse og uddannelse, 2015, pct.

Fra 2008 til 2009 steg andelen af unge på kanten blandt såvel nydanske unge som unge med dansk oprindelse, mens andelen har været nogenlunde konstant siden da.

Langt størstedelen af nydanske unge på kanten har oprindelse i ti lande

29 pct. af efterkommerne på kanten har oprindelse i Tyrkiet. Derefter følger efterkommere med oprindelse i Libanon[1] og Pakistan med henholdsvis 19 pct. og 8 pct. Blandt indvandrere på kanten udgør indvandrere med oprindelse i Irak og Somalia de to største grupper. Henholdsvis 20 pct. og 16 pct. af indvandrere, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, kommer fra disse to lande.

Det hører dog med i billedet, at hovedparten af de nydanske unge generelt har oprindelse i bl.a. Tyrkiet.

Figur 3 viser, hvorvidt nydanske unge på kanten er overrepræsenterede blandt efterkommere og indvandrere med oprindelse i bestemte lande.

Det fremgår af figuren, at det er tilfældet for efterkommere med oprindelse i Libanon, hvor 28 pct. hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, mens det som ovenfor nævnt gælder for 20 pct. blandt alle efterkommere. Inden for gruppen af indvandrere er henholdsvis 41 pct. og 38 pct. af unge med oprindelse i Somalia og Libanon på kanten sammenlignet med 26 pct. blandt alle indvandrere.

Figur 3: Andelen af 16-29-årige indvandrere og efterkommere med oprindelse i de 10 største oprindelseslande, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, 2015, pct.

 

Figur 3: Andelen af 16-29-årige indvandrere og efterkommere med oprindelse i de 10 største oprindelseslande, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, 2015, pct.

Hver anden af de nydanske unge på kanten er arbejdsløse, på kontanthjælp eller i særlige forløb

Lidt over halvdelen af de nydanske unge på kanten er arbejdsløse, på kontanthjælp, kursister eller i vejledning og opkvalificering. 10 pct. er på førtidspension, på barsel eller på kanten af arbejdsmarkedet, jf. figur 4.

Figur 4: 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, fordelt på status i forhold til arbejdsmarkedet, 2015, pct.

Figur 4: 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, fordelt på status i forhold til arbejdsmarkedet, 2015, pct.

 

Få nydanske unge på kanten har en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse

Blandt nydanske unge på kanten, som er i alderen 25-29 år, har kun 37 pct. af efterkommerne og 31 pct. af indvandrerne en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Blandt alle nydanske unge er det henholdsvis 53 pct. og 49 pct., jf. figur 5.

Der er stor forskel på mænd og kvinder. Nydanske kvinder på kanten har således næsten dobbelt så ofte som mændene en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

Figur 5: Andelen af 25-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, med en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordelt på køn, 2015, pct.

Figur 5: Andelen af 25-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, med en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordelt på køn, 2015, pct.

 

Hver fjerde har været anbragt eller fået en forebyggende foranstaltning

Efter serviceloven (lov om social service) kan socialt udsatte børn og unge blive anbragt uden for hjemmet eller modtage forebyggende foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger omfatter fx aflastningsophold og en fast kontaktperson.

Figur 6 viser, at 23 pct. og 28 pct. af henholdsvis efterkommere og indvandrere på kanten har været anbragt eller fået forebyggende foranstaltninger i løbet af deres liv. Blandt alle unge efterkommere og indvandrere er den tilsvarende andel henholdsvis 11 pct. og 17 pct. Dette resultat tyder på, at nydanske unge på kanten i højere grad er socialt udsatte end nydanske unge generelt.

Figur 6: Andelen af 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, som har været anbragt eller fået en forebyggende foranstaltning, 2015, pct.

Figur 6: Andelen af 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, som har været anbragt eller fået en forebyggende foranstaltning, 2015, pct.

 

Halvdelen af mændene er blevet dømt for overtrædelse af straffeloven

Blandt mænd, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, er henholdsvis 46 pct. af efterkommerne og 54 pct. af indvandrerne blevet dømt for overtrædelse af straffeloven i løbet af deres liv, jf. figur 7.

Straffelovsovertrædelser omfatter blandt andet seksual-, volds-, og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser kan f.eks. være indbrud, tyveri og hærværk.

Figur 7: Andelen af 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, som har været dømt for overtrædelse af straffeloven, fordelt på køn, 2015, pct.

Figur 7: Andelen af 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, som har været dømt for overtrædelse af straffeloven, fordelt på køn, 2015, pct.

 

Op mod halvdelen var på kanten for 4 år siden

De nydanske unge på kanten har ikke altid været hverken i job eller uddannelse. Går man tilbage til 2011, var 41 pct. også uden job eller ikke optaget på en uddannelse. 30 pct. var under uddannelse, 13 pct. i beskæftigelse og 15 pct. både under uddannelse og i beskæftigelse, jf. figur 8.

Med tiden er gruppen under uddannelse blevet reduceret. Udviklingen skyldes, at flere og flere har fuldført deres uddannelse eller afbrudt uddannelsen. I 2015 havde 32 pct. af de unge, der var under uddannelse eller både under uddannelse og i job i 2011, således fuldført en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

Figur 8: 20-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse i 2015, fordelt på, hvad de lavede i 2011-2014, pct.

Figur 8: 20-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse i 2015, fordelt på, hvad de lavede i 2011-2014, pct.

 

Ses der i stedet på de 16-29-årige nydanske unge, der hverken var i uddannelse eller beskæftigelse i 2011, var 57 pct. også i denne situation i 2015. 25 pct. var kommet i beskæftigelse i 2015, 10 pct. var i uddannelse, og 9 pct. både i uddannelse og beskæftigelse, jf. figur 9.

Figur 9: 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken var i uddannelse eller beskæftigelse i 2011, fordelt på, hvad de lavede i 2015, pct.

Figur 9: 16-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken var i uddannelse eller beskæftigelse i 2011, fordelt på, hvad de lavede i 2015, pct.

 

Fakta: Hvad er en erhvervsfaglig og videregående uddannelse?


[1] En stor del af personerne med oprindelse i Libanon er palæstinensere.