Mange unge efterkommere er hverken i beskæftigelse eller uddannelse

04-01-2017

Gruppen af unge efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, er større end den tilsvarende gruppe af unge med dansk oprindelse, og der er en lille overvægt af kvinder, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Regeringen har øget fokus på unge efterkommere og unge med dansk oprindelse, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse.

Det fremgår af Regeringsgrundlaget, at langt de fleste unge tager en uddannelse og klarer sig godt. Men der er fortsat en for stor gruppe unge, som falder igennem. Mange fordi de forlader folkeskolen med helt utilstrækkelige faglige forudsætninger. De er i stor risiko for at få et liv på kanten af samfundet.

Der er særligt mange unge 25-29-årige efterkommere, som hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse. I det følgende vil artiklen derfor fokusere på unge efterkommere og unge med dansk oprindelse mellem 25 og 29 år.

Tabel 1 viser, at 28 pct. af de 25-29-årige efterkommere hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse i 2014. For den tilsvarende aldersgruppe hos unge med dansk oprindelse gælder, at 16 pct. hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse.

Tabel 1: 16-29-årige efterkommere med oprindelige i ikke-vestlige lande og 16-29-årige personer med dansk oprindelse, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, fordelt på aldersgrupper, ultimo november 2014, antal procent

Andelen af unge efterkommere og unge med dansk oprindelse, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, har været stigende

Andelen af unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, har været stigende fra 2008 til 2013 for både unge efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande og unge med dansk oprindelse. Det fremgår af figur 1.

Unge 25-29-årige efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande har haft den største stigning, svarende til 6 pct.point i perioden. For begge grupper har stigningen væres størst det første år mellem 2008 og 2009, hvilket finanskrisen må antages at være årsag til.

Figur 1: Udviklingen i 25-29-årige efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande og 25-29-årige personer med dansk oprindelse, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, ultimo november 2008 til ultimo november 2014, procent

Andelen af 25-29-årige efterkommere og 25-29-årige med dansk oprindelse, der hverken er i beskæftigelse eller uddannelse, har haft en faldende tendens fra 2013 til 2014, hvor forskellen mellem de to befolkningsgrupper er 12 pct.point.

Kvinder ligger 3 pct.point højere end mænd, både når det gælder unge efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og unge med dansk oprindelse.

Der er forholdsvis mange unge efterkommere med oprindelse i Libanon, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse

Unge efterkommere med oprindelse i Libanon og Irak har de højeste andele, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse, blandt de oprindelseslande med mere end 100 efterkommere mellem 25 og 29 år. Tallene ligger noget over andelen for alle ikke-vestlige lande og markant over andelen for unge med dansk oprindelse.

Unge efterkommere mellem 25 og 29 år med oprindelse i Sri Lanka og Vietnam har den mindste andel på henholdsvis 17 og 16 pct., der hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Figur 2: "5-29-rige efterkommere med oprindelse i de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande og 25-29-årige personer med dansk oprindelse, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, ultimo november 2014, procent

Knap 4 ud af 10 efterkommere i Greve Kommune med oprindelse i ikke-vestlige lande er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

Greve, Roskilde og Helsingør er de kommuner, der har sværest ved at få unge efterkommere mellem 25 og 29 år i uddannelse eller beskæftigelse, jf. figur 3. 37 pct. af de unge mellem 25 og 29 år er hverken i uddannelse eller beskæftigelse i Greve Kommune. 34 pct. af de unge mellem 25 og 29 år er hverken i uddannelse eller beskæftigelse i Roskilde og Helsingør Kommuner. Opgørelsen omfatter kun kommuner, hvor der er mindst 100 efterkommere i alderen 25-29 år med ikke-vestlig oprindelse.

Brøndby og Albertslund har lettest ved at få unge efterkommere mellem 25 og 29 år med ikke-vestlig oprindelse i uddannelse eller beskæftigelse. Henholdsvis 25 pct. og 22 pct. af unge efterkommere mellem 25 og 29 år med ikke-vestlig oprindelse er hverken i uddannelse eller beskæftigelse i Brøndby og Albertslund Kommuner.

Landsgennemsnittet ligger på 28 pct. for de 25-29-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse i 2014.

Figur 3: 25-29-årige efterkommere med oprindelse ikke-vestlige oprindelseslande der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse fordelt på kommuner, ultimo november 2014, procent