Kvartalets tal

04-01-2017

Kvartalets tal er en række interessante tal på integrationsområdet. Hvert kvartal deler Udlændinge- og Integrationsministeriet nogle af de spændende, men mindre kendte, tal, området indeholder.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 4, 4. januar 2017

Vidste du at …

50 pct. af alle indvandrere og efterkommere i Danmark har oprindelse i 12 lande. De resterende 50 pct. af indvandrere og efterkommere i Danmark fordeler sig på 191 lande

Samlet bor der i alt 703.873 indvandrere og efterkommere i Danmark. Heraf kommer lidt mindre end 350.000 altså fra de 12 største oprindelseslande.

Indvandrere og efterkommere med oprindelse i de 12 største oprindelseslande, pr. 1 januar 2016, antal og pct.

Vidste du at ...

Der bor 279 personer med oprindelse i Saudi Arabien i Danmark

Samlet bor der i alt 452.548 indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i Danmark. Heraf er 279 med oprindelse i Saudi Arabien, svarende til 0,6 promille. Af de 279 med oprindelse i Saudi Arabien er 159 indvandrere, svarende til knap 60 pct.

Knap 90 pct. af de personer, der har oprindelse i Saudi Arabien, og som er bosat i Danmark, er under 40 år.

Antal indvandrere og efterkommere med oprindelse i Saudi Arabien fordelt på aldersgrupper, januar 2016

Vidste du at ...

Otte kommuner har en beskæftigelsesprocent, der ligger 10 procentpoint eller mere over landsgennemsnittet for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse

Samsø og Vallensbæk Kommuner har den højeste beskæftigelsesfrekvens, når det gælder indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i Danmark, svarende til henholdsvis 70 og 69 pct.

Beskæftigelsesfrekvens for 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i de otte kommuner, hvor beskæftigelsesfrekvensen er mindst 10 procentpoint højere end landsgennemsnittet, ultimo november 2014, pct.

Vidste du at …

Personer med vietnamesisk oprindelse i alderen 25-64 år har den højeste beskæftigelsesfrekvens på 64 pct. blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse

Herefter kommer personer med oprindelse i Tyrkiet med 56 pct. Beskæftigelsesfrekvensen er 27 pct. for personer med oprindelse i Somalia. Det gælder for alle lande, at kvinder har en lavere beskæftigelsesfrekvens end mænd.

Sammenligningen er foretaget blandt de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande og personer med dansk oprindelse.

Beskæftigelsesfrekvens for 25-64-årige indvandrere og efterkommere med oprindelse i de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande, fordelt på køn, ultimo november 2014, pct.

Du kan læse mere om indvandrere og efterkommere i publikationen Integration: Status og udvikling 2016 ved at følge dette link til publikationen