København tiltrækker mange vestlige indvandrere

04-01-2017

Københavns Kommune er den kommune i Danmark med det største antal indvandrere og efterkommere. Udviklingen viser en stor vækst i antallet af både vestlige og ikke-vestlige indvandrere. Antallet af vestlige indvandrere er fordoblet fra 2004 til 2016, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere er steget med 25 pct.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 4, 4. januar 2017

Udviklingen i Københavns indbyggertal

Befolkningstallet i Københavns Kommune stiger. Der er siden 2004[1]kommet omkring 100.000 flere indbyggere. Det er en vækst på næsten 20 pct. Sammensætningen af befolkningen i København har samtidig ændret sig en del. Dette skyldes i høj grad en større gruppe indvandrere. I figur 1 ses befolkningsvæksten gennem 12 år – fra 2004 til 2016. I de følgende afsnit vil vi stille skarpt på gruppen af indvandrere i Københavns Kommune. Først vil vi se på, hvordan indbyggersammensætningen i Københavns Kommune er i forhold til indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse.

Figur 1: Befolkningstallet i Københavns Kommune 1. januar 2004 -1. juli 2016

Flere indvandrere og efterkommere – færre etniske danskere

I 2004 var indvandrere og efterkommeres befolkningsandel i Københavns Kommune samlet på 18 pct., hvilket vil sige, at de resterende 82 pct. var personer med dansk oprindelse. I år 2016 er andelen af etniske danskere i Københavns Kommune faldet med 6 pct.point, mens andelen af indvandrere og efterkommere er steget med 6 pct.point – som det også kan ses illustreret i figur 2. Næsten en fjerdedel af kommunens indbyggere udgøres nu af indvandrere og efterkommere. Selvom indbyggertallet blandt både indvandrere og efterkommere har været stigende, er der stadig flere indvandrere end efterkommere. Der er sket en stor vækst i antallet af indvandrere i Københavns Kommune fra 2004 til 2016, men der er ikke sket samme udvikling i antallet af efterkommere. Vi vil nu se nærmere på indvandrergruppen – primært på forskellene mellem de indvandrere, der kommer fra vestlige lande, og de indvandrere, der kommer fra ikke-vestlige lande.

Figur 2: Indbyggere Københavns Kommune fordelt på herkomst, 1. januar 2004 og 1 juli 2016, pct.

Andelen af ikke-vestlige indvandrere er størst

Der er kommet over 30.000 flere indvandrere til Københavns Kommune siden 2004. Andelen af indvandrere med ikke-vestlig baggrund er størst. I 2004 var 66 pct. af indvandrerne i Københavns Kommune fra ikke-vestlige lande. Denne andel er i 2016 reduceret til 56 pct. Sammenligner man tallene fra 2004 med 2016, viser det sig, at antallet af indvandrere med vestlig baggrund er steget markant. Der er i 2016 mere end dobbelt så mange indvandrere fra vestlige lande i Københavns Kommune, som der var i 2004. Det fremgår af figur 3. Det er især lande som Polen, Tyskland, Sverige og Norge, der går igen, når man ser på nationalitetsfordelingen af de vestlige indvandrere i København. Væksten har, som det fremgår af figur 3 været markant. Vi vil nu se nærmere på hvordan det går indvandrerne i Københavns Kommune på arbejdsmarkedet.

Figur 3: Indvandrere i Københavns Kommune fordelt på hhv. vestlige og ikke-vestlige indvandrere, 1. januar 2004 - 1. juli 2016, antal

Lidt flere vestlige indvandrere i aldersgruppen 25-64 år er i beskæftigelse

Både de vestlige og de ikke-vestlige indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet ligger under den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for etniske danskere. Beskæftigelsesfrekvensen for vestlige og ikke-vestlige indvandrere er ikke meget anderledes i 2014, end den var i 2008. De vestlige indvandrere er i lidt højere grad beskæftigede, men der er tale om en mere beskeden stigning på 1 pct.point. Til gengæld er de ikke-vestlige indvandrere i lidt mindre omfang i arbejde.

Figur 4: Arbejdsmarkedstilknytning blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere i Københavns Kommune fordelt på hhv. vestlige, ikke-vestlige indvandrere, i alderen 25-64 år, ultimo november 2008-2018, pct.

Flere vestlige indvandrere i uddannelse i forhold til ikke-vestlige

En tredjedel af de 20-24-årige vestlige indvandrere, der bor i Københavns Kommune, er i dag i gang med en videregående uddannelse. Som det fremgår af figur 5, så er der på dette område sket en fremgang for begge grupper indvandrere. Der er siden 2006 kommet ca. 4 pct.point flere vestlige indvandrere i gang med en videregående uddannelse. Ikke-vestlige indvandrere har på samme måde haft en fremgang, og andelen på videregående uddannelser er vokset med 6 pct.point.

Figur 5: Andel indvandrere i Københavns Kommune, der er i gang med en videregående uddannelse, fordelt på hhv. vestlige og ikke-vestlige indvandrere, i alderen 20-24 år, 2006-2016, pct.


 

[1] Basisåret er i hele artiklen det første år, der findes tal for i de relevante tabeller i Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik