Regeringen forlænger grænsekontrollen

10-02-2017

Danmark opretholder den midlertidige grænsekontrol frem til den 12. maj 2017.

EU’s ministerråd har den 7. februar 2017 vedtaget en henstilling om, at Danmark – sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østrig – kan opretholde den midlertidige grænsekontrol i yderligere 3 måneder, dvs. indtil den 12. maj 2017.

Den danske regering har på den baggrund meddelt Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater, at Danmarks grænsekontrol opretholdes indtil den 12. maj 2017.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

"Grænsekontrollen har givet de danske myndigheder langt bedre mulighed for at håndtere migrations- og flygtningestrømmen og sikre ro og orden i Danmark. Vi oplever lige nu lave indrejse- og asyltal i Danmark, og grænsekontrollen må anses for at have haft en præventiv virkning. Der er ingen tvivl om, at det fortsat er nødvendigt med grænsekontrol – også set i lyset af den terrortrussel, der er i Europa."

Fakta

Danmark har siden den 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekontrol med fokus på grænsen mod Tyskland. Senest er grænsekontrollen blevet forlænget indtil den 12. februar 2017.

Europa-Kommissionen har den 25. januar 2017 præsenteret et forslag om at opretholde grænsekontrollen i yderligere tre måneder.

EU’s ministerråd har den 7. februar 2017 i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 29 vedtaget en henstilling rettet til Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig om at opretholde den midlertidige grænsekontrol i 3 måneder fra henstillingens vedtagelse. For så vidt angår Danmark har Rådet henstillet, at grænsekontrollen opretholdes ved den dansk-tyske grænse.