Langt flere flygtninge og indvandrere skal i job

02-02-2017

Dette var hovedbudskabet i sidste års to- og trepartsaftaler, og i dag mødtes regeringen og KL til en status på integrationsindsatsen.

I dag mødtes integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med formanden for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen. Mødet var en opfølgning på samarbejdet om to- og trepartsaftalerne om integration, hvis hovedformål er at skabe bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og få flere flygtninge og indvandrere ud på arbejdsmarkedet.

Det er kommunerne, der har ansvaret for integrationsindsatsen, som med aftalerne fik et langt stærkere fokus på beskæftigelse. Det har blandt andet betydet, at dårlige danskkundskaber ikke længere må spænde ben for at komme ud på en virksomhed.

Men der er rum for forbedring. Der er stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner, selv om målsætningen er helt klar: Alle flygtninge er som udgangspunkt jobparate, indtil det modsatte er bevist, og de skal tilbydes virksomhedspraktik eller løntilskud så vidt muligt inden for 2 uger og senest efter 1 måned efter, at de er modtaget i den kommune, hvor de er blevet placeret. Alligevel ses der meget store forskelle i tallene for de enkelte kommuner.

På dagsordenen i dag var derfor blandt andet følgende emner:

  • Hvordan får kommunerne endnu flere ud på virksomhederne?
  • Bedre overlevering fra asylcenter til kommune, hvor staten vil tilbyde kurser for at sikre, at kommunen får god og brugbar information om sin nye borger
  • Hvordan kan der arbejdes bedre på tværs af kommunegrænser, når en virksomhed har brug for en bestemt type medarbejder?
  • Hvordan får vi flere i gang med en igu, og hvordan kan den gøres mindre bureaukratisk for virksomhederne?
  • Den kommende reform af danskuddannelsesområdet, som styrker det erhvervsrettede fokus. I tråd med to- og trepartsaftalerne er det overordnede sigte, at udlændinge hurtigst muligt kommer i arbejde og bliver selvforsørgede – understøttet af relevant danskundervisning.

Efter dagens møde siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg:

Hver eneste job tæller, og jeg er utrolig glad for at se, at der så tydeligt er gjort op med idéen om, at man ikke kan bestille noget, før man taler dansk. Men – vi er nødt til at gøre det endnu bedre, for det er fuldstændigt afgørende, at flygtninge og indvandrere kommer i job. De skal bidrage og integreres bedre, og vi har simpelthen ikke råd til at lade være. Derfor har vi drøftet med kommunerne, hvordan vi får løftet denne opgave mere effektivt, så vi får flere i praktik, igu og i sidste ende et rigtigt arbejde. Det, synes jeg, vi har fået en god og konstruktiv snak om.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Jeg har besøgt både virksomheder og jobcentrene, der gør en kæmpe indsats for at få flygtninge og indvandrere i arbejde. Men der er desværre i dag alt for stor forskel på kommunernes indsats, så her er der basis for at sætte ind. Vi har hverken menneskeligt eller som samfund råd til, at store grupper i vores samfund står uden for arbejdsfællesskabet. Det udfordrer hele sammenhængskraften i Danmark.  Det er derfor, regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om bedre integration af flygtninge. Aftalen bygger på en fælles forståelse af, at der er brug for en helt ny tilgang til integration. Nu skal vi i fællesskab sørge for, at aftalen også kommer til at virke i praksis.

Formand for Kommunernes Landsforenings (KL) Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Thomas Kastrup-Larsen siger:

Kommunerne er dem, der er allermest interesserede i at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for de enkelte kommuners økonomi og sammenhængskraft, at de mange flygtninge, som vi har modtaget i de seneste år, bliver aktive på arbejdsmarkedet. Det er en vigtig nøgle til integration i det danske samfund, at man får danske kolleger og bliver i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Derfor arbejder vi stenhårdt for at hjælpe flygtninge i ordinære job, uddannelse, praktik eller tilskudsordninger som en vej ind på arbejdsmarkedet. Men vi har brug for, at virksomhederne for alvor vågner op. Det er dem, der skal ansætte flygtningene i igu-forløb eller ordinære job, og det går desværre for langsomt. Kommunerne kan gøre meget – og gør meget – for at skubbe på processen, men det er kun virksomhederne, som kan ansætte flygtningene.

Mødedeltagere

Fra regeringen deltog udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Fra KL deltog formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen og udvalgets næstformand, 1. viceborgmester i Skive Kommune, Preben Andersen.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,