Pressemeddelelse: Evaluering af Danmarks opfyldelse af Schengen-reglerne

07-12-2017

Danmarks overholdelse af Schengen-reglerne er i 2017 blevet evalueret af EU. Det konkluderes, at Danmark overordnet lever op til Schengen-reglerne.

Schengen-evalueringen omfatter seks tematiske områder: Grænsekontrol og overvågning af de ydre grænser, den fælles visumpolitik, anvendelse af Schengeninformationssystemet (SIS), databeskyttelse, tilbagesendelse og politisamarbejde. Der er tale om en ordinær evaluering, som alle Schengen-lande skal igennem hvert femte år.

Danmarks opfølgning på den uanmeldte Schengen-evaluering i Københavns Lufthavn i januar 2016 blev rost af Kommissionen, og opfølgningen blev beskrevet som et fremragende eksempel på, hvordan Schengen-evalueringsprocessen skal fungere. Danmark vil også denne gang sikre en effektiv opfølgning på evalueringen.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg siger:

Det er utrolig vigtigt, at vi har en grænsekontrol, der fungerer optimalt, så vi får stoppet dem på grænsen, der kan være til fare for Danmark. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vi har styr på de personer, der krydser vores ydre grænse, og her tænker jeg især på fremmedkrigere og hadprædikanter.

Derfor synes jeg, at det er betryggende at høre, at Schengen-evalueringen har vist, at myndighederne på vores største og vigtigste ydre grænseovergang – nemlig Københavns Lufthavn – generelt gør det, de skal, for at passe bedst muligt på Danmark”.

På baggrund af evalueringen vedtager EU’s ministerråd for retlige og indre anliggender en række henstillinger på de forskellige områder. Det vil ske over de kommende måneder. Og der arbejdes i øjeblikket på at følge op på evalueringen.

Fakta

Af forordningen om Schengen-evalueringer fremgår, at medlemsstaternes gennemførelse af Schengen-regelsættet skal evalueres hvert femte år. Evalueringen er gennemført af EU-kommissionen i samarbejde med seks hold af eksperter fra andre Schengen-lande. Endvidere deltager observatører fra relevante EU-agenturer (bl.a. Frontex). Schengen-evalueringsbesøgene blev gennemført i Danmark i uge 5-8 i år.

På baggrund af evalueringsbesøgene har Kommissionen udarbejdet rapporter for hvert af de seks tematiske områder. Danske myndigheder har haft Kommissionens rapporter til bemærkninger, hvorefter Kommissionen har vedtaget dem. Efterfølgende udarbejder Kommissionen en række henstillinger til Danmark, som danske myndigheder har lejlighed til at afgive bemærkninger til. Herefter vedtages de i ministerrådet, hvorefter de oversendes til Folketinget og andre Schengen-landes parlamenter.

Fra vedtagelsen af henstillingerne har Danmark tre måneder til at udarbejde en handleplan for hvert af de seks tematiske områder. Handleplanerne fremsendes til Kommissionen og ministerrådet. Fra fremsendelsen af handleplanerne har Kommissionen en måned til at vurdere, om handleplanen i tilstrækkeligt omfang vil kunne styrke gennemførelsen af Schengen-reglerne. Danmark skal hver tredje måned rapportere om arbejdet med gennemførelse af handleplanerne, indtil disse er fuldt gennemført. Erfaringen viser, at der er en forventning om, at handleplanerne er gennemført inden for en periode på op til to år.