Ansatte ved internationale organisationer får nu klare rammer for at kunne blive i Danmark, når de går på pension

08-12-2017

Udlændinge, der har arbejdet mange år ved internationale organisationer i Danmark, kan stå i en usikker situation, når de pensioneres. Der mangler klare regler for deres muligheder for at kunne blive i Danmark, men det vil udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg nu lave om på med en ny opholdsordning, som i dag går i høring.

UNICEF, Verdenssundhedsorganisationen og Flygtningehøjkommissariatet er blot nogle af de internationale organisationer, som er beliggende i Danmark, og som har medarbejdere, der opholder sig i Danmark i mange år. Regeringen ønsker at skabe nogle helt klare rammer for, hvordan udenlandske medarbejdere hos disse organisationer kan få mulighed for at blive i landet, når de går på pension.

Som reglerne er i dag, kan det være svært for denne gruppe udlændinge at forudse, hvad der skal til for at kunne blive i Danmark, når de skal på pension. Det vil regeringen nu lave om på med en ny opholdsordning, så de kan få et otium i Danmark ved at leve op til en række betingelser. Ordningen kommer også til at omfatte personens eventuelle ægtefælle eller faste samlever og mindreårige børn.

For at kunne blive i landet, skal den pågældende person leve op til følgende:

  • Man skal være minimum 60 år og pensioneret
  • Have opholdt sig minimum 12 år i Danmark
  • Have en vis tilknytning til Danmark, så man sikrer, at det kun er de udlændinge, der virkelig ønsker at være en del af Danmark, som får lov til at blive i landet
  • Bestå ’Dansk Prøve 1’
  • Være selvforsørgende og i stand til at stille økonomisk sikkerhed

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Det er fuldt forståeligt, at udlændinge, som har boet og arbejdet rigtig mange år i Danmark, også kan have et ønske om at blive pensioneret her. De udlændinge, der tidligere har været ansat ved internationale organisationer her i Danmark, er en særlig gruppe, som gennem deres arbejde har bidraget positivt til vores internationale samarbejde. Derfor vil regeringen gerne gøre noget for dem, men samtidig giver vi selvfølgelig ikke opholdstilladelser ved dørene, så vi stiller nogle meget klare krav til dem – blandt andet at de skal kunne forsørge sig selv.

Udkastet til lovforslaget er i dag sendt i høring.

Læs lovforslaget på Høringsportalen (nyt vindue)