Analyse af regeringens integrationsgrunduddannelse (igu)

13-12-2017

Antallet af indgåede igu-aftaler stiger fortsat med cirka 80 forløb om måneden, så der lige nu i alt er indgået 1.119 aftaler. Igu-ansatte har bopæl i 91 kommuner, så ordningen er efterhånden udbredt til stort set alle landets kommuner.

Integrationsgrunduddannelsen er en af trædestenene ud på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt er ansættelsen 2-årig, men nogle forløb stopper før tid – fx fordi deltageren får almindeligt arbejde, eller ansættelsen af den ene eller anden grund ikke fungerer, så borgeren igen modtager offentlig forsørgelse.

De første tal tyder på, at cirka 30 procent af alle igu-forløb bliver afbrudt, før ansættelsen er afsluttet, men flertallet forsørger sig selv helt eller delvist i den efterfølgende 6 måneders periode:

  • 19 pct. har været i job
  • 47 pct. har været i job og/eller modtaget offentlig forsørgelse noget af tiden
  • 19 pct. har været selvforsørgede (hverken job eller offentlig ydelse)

Kun 15 pct. af dem, der stopper i igu før tid, har efterfølgende alene modtaget offentlig forsørgelse. Opgørelsen er baseret på de igu-aftaler, der blev indgået det første år, ordningen fungerede, og der er således tale om meget foreløbige tal, der skal følges i den kommende tid.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Det er positivt at se, at kommunerne har taget igu-ordningen til sig, og at det går så godt med at få oprettet forløb i hele landet.

Og egentlig glæder det mig, at en del af dem, der stopper, kommer i regulært arbejde. Det er lige præcis det, der er formålet med igu-forløbene – nemlig at flygtninge får skabt sig en tilknytning til arbejdsmarkedet, at de får lært dansk, så de kan komme til at klare sig selv.

Jeg forventer til gengæld også, at de, der afbryder og efterfølgende kommer på offentlig forsørgelse, bliver samlet op af kommunen og sat i et andet forløb. Vi vil ikke acceptere, at nogen placeres på passiv forsørgelse i det her land, så der er et stykke vej endnu."

Baggrund

Med trepartsaftalen af 17. marts 2016 blev V-regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en 3-årig forsøgsordning med en ny integrationsgrunduddannelse (igu).

Integrationsgrunduddannelsesforløb skal fungere som en trædesten til arbejdsmarkedet for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 39 år. Et forløb varer 2 år og består af praktikansættelse på en virksomhed og 20 ugers undervisning. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2016, og der er dermed endnu ikke nogen, der har gennemført et fuldt toårigt forløb.

Læs statusanalyse om igu (november 2017) (pdf)

Se hvordan det går med integrationen på arbejdsmarkedet på Det Nationale Integrationsbarometer (nyt vindue)