Regeringens stramme udlændingekurs afspejles i årets finanslovsforslag

31-08-2017

Finanslovsforslaget på Udlændinge- og Integrationsministeriets område afspejler den fortsat lavere tilstrømning af asylansøgere, og at udgifterne på området generelt er bragt ned.

 • Udgifter på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
  Det fremgår af finanslovsforslaget for 2018, at de samlede statslige udgifter i 2018 forventes at være ca. 2 mia. lavere end det, der var afsat i 2017 på finansloven for 2017.

  De samlede udgifter på finanslovsforslaget for 2018 udgør ca. 5,5 mia. kr. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
 • Antal asylansøgere
  Finanslovsforslaget for 2018 er udarbejdet på baggrund af et skøn på 5.000 asylansøgere årligt.
 • DAC-udgifter
  En andel af de samlede forventede offentlige udgifter på Udlændinge- og Integrationsministeriets område opgøres som udviklingsbistand (DAC-rapporteres) efter de gældende regler på området. På finanslovsforslaget for 2018 er det skønnet, at knap 0,9 mia. kr. af de offentlige udgifter kan DAC-rapporteres. På finansloven for 2017 forventedes det, at ca. 2,6 mia. kr. kunne DAC-rapporteres i 2017.