Regeringen vil afsætte 250 mio. kr. til opgør med parallelsamfund

29-09-2016

Regeringen ønsker et opgør med parallelsamfund. Derfor vil regeringen nu sætte markant ind og øremærke 250 mio. kr. til en bred indsats mod social kontrol, radikalisering, religiøs tvang og de øvrige negative tendenser, der præger parallelsamfundene. Det skal blandt andet være lettere at få hjælp til at flygte fra undertrykkelse, siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Regeringen vil som oplæg til dette års satspuljeforhandlinger fremlægge et samlet udspil til bekæmpelse af social kontrol og undertrykkelse.  Som en del af dette udspil vil der blive søsat en exitpakke. Der skal være omgående hjælp at hente for de kvinder, børn og unge, der oplever en stærk social kontrol, vold og anden undertrykkelse – og det skal være slut med tvangsægteskaber og andre krav, som krænker den enkeltes ret til selv at bestemme over sit eget liv.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Den undertrykkende adfærd, vi ser i parallelsamfundene er dybt uacceptabel. Vi skal ikke acceptere, at kvinder ikke kan slippe ud af et voldeligt ægteskab, eller at forældre påtvinger deres børn et indskrænket livssyn og forsøger på at styre deres liv. Vi skal styrke indsatsen på en række fronter, og vi skal gøre op med misforståede religiøse hensyn. Der skal være hjælp at hente omgående,” siger Inger Støjberg.

På den baggrund vil regeringen samtidig sætte ind mod den misforståede berøringsangst, hvor lærere, pædagoger, sundhedspersonale og den almindelige borger er tilbageholdende med at gribe ind over for den undertrykkelse, der udspiller sig i parallelsamfundene.

Det er vigtigt, at både fagpersoner og andre personer omkring den unge ved, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever noget bekymrende. Hverken religion eller kulturforskelle må være en undskyldning for at lade stå til. Vi skal slå hårdt ned på social kontrol og undertrykkelse,” siger Inger Støjberg.

Exitpakken indeholder følgende:

Udslusningsboliger: Boliger til unge, der som følge af alvorlige æresrelaterede konflikter med familien har været på et sikkert botilbud som RED-Safehouse eller andre af landets kvindekrisecenter, opholdssteder eller døgninstitutioner. Udslusningsboligerne skal styrke den unge i overgangen fra et beskyttet ophold til egen bolig og skal derfor indeholde botræning, pædagogisk støtte og vejledning ved en socialrådgiver.

Exit-rejsehold: Et rådgivningstilbud i regi af SIRI til landets kommuner om forebyggelse af æresrelaterede konflikter, bl.a. i form af et rejsehold, der rådgiver kommunerne vedr. forebyggende indsatser, exitforanstaltninger, sikkerhedsvurderinger, beredskabsplaner til brug for konkret sagsbehandling samt udvikling og etablering af tværkommunal samarbejdsmodel på tværs af forvaltninger. Som led i indsatsen iværksættes en oplysningsindsats og en kampagne om opgør med berøringsangsten målrettet frontpersonale og myndighedspersoner.

Individuel støtte: Professionelle fagfolk indgår i et korps af fagprofessionelle støttepersoner, som kan støtte den enkelte i overgang til egen bolig og i at opbygge et nyt netværk efter brud med familier. Dette kombineres med styrket psykologisk behandlingstilbud, så flere kan få psykologsamtale og behandling af trauma som følge af en æresrelateret konflikt.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,