Millioner til samarbejde om udsatte unge

14-09-2016

Aarhus, Aalborg og Holbæk får støtte til at hjælpe udsatte unge og deres forældre og samtidig forbedre samarbejdet om indsatsen i ghettoerne og de udsatte boligområder.

Udsatte unge skal sige nej til kriminalitet og ja til job og uddannelse for at blive aktive medborgere i samfundet. Der skal samtidig være et effektivt samarbejde imellem kommunen, boligorganisationerne og civilsamfundet om at styrke indsatsen i ghettoerne og gøre de udsatte boligområder mere trygge.

Derfor får tre af landets kommuner nu hjælp fra ministeriets pulje til ’en styrket koordinering i udsatte boligområder’. Der er sat små 10 mio. kr. af i år til at styrke den boligsociale indsats i landets ghettoer og udsatte boligområder.

De tre projekter, der får støtte, skal få udsatte unge i gang med job, uddannelse og fritidsaktiviteter og få deres forældre i tale. Så får de unge nogle bedre alternativer til livet på gaden, og de voksne lærer at tage forældreansvaret på sig og virke som rollemodeller for deres børn.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har fordelt pengene til tre lovende projekter blandt en række kommuner, der har søgt om støtte.

Værested med lektiehjælp

De tre udsatte boligområder, der kan regne med støtte i år, er:

  • Løvvangen i Aalborg, der med familie- og fritidscoaches ønsker at styrke forældrenes ansvarsfølelse og motivere deres børn til at deltage i nogle sunde fritidsaktiviteter.
  • Bispehaven i Aarhus, der vil hjælpe områdets yngre mænd ud af bandekriminalitet ved at lave uddannelsesplaner og søge praktikpladser til dem.
  • Ladegårdsparken i Holbæk, der vil lave et værested med lektiehjælp og vejledning til områdets udsatte unge.

Ministeriet har lagt vægt på, at projekterne gavner de udsatte boligområder, dels ved at gøre dem til tryggere og mere levende bydele, dels ved at styrke samarbejdet mellem kommuner, boligorganisationer og det lokale erhvervsliv.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Der er mange, som gerne vil gøre en forskel for udsatte unge og dermed for trygheden i samfundet. Men det kan hurtigt ende i noget projektmageri, hvis tingene ikke bliver koordineret ordentligt. Derfor sigter vi denne gang efter projekter, der ikke blot gavner de allermest udsatte, men som også styrker samarbejdet imellem myndighederne og civilsamfundet.”

Fakta

Pr. 1. december 2015 er der 25 områder på ghettolisten i Danmark, områder, der bliver betegnet som særligt udsatte. Områderne er fysisk og socialt isoleret fra de byer, de ligger i. Det giver grobund for parallelsamfund med afvigende normer og svære betingelser for at bryde den sociale arv.

Skal antallet af særligt udsatte boligområder nedbringes, kræver det, at det boligsociale arbejde, især imellem kommuner og boligorganisationer, bliver koordineret bedre.

Derfor har partierne bag satspuljeforliget afsat 38 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at styrke den helhedsorienterede boligsociale indsats i udsatte boligområder.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,