Kommuner rustes til bedre at kunne tackle traumeramte flygtninge

12-09-2016

Kommunerne skal blive bedre til at spotte og hjælpe traumeramte flygtningefamilier. Derfor er der afsat 18,8 mio. kroner til at give foreløbigt fire kommuner en række redskaber.

Målet er, at de traumeramte og deres børn hjælpes bedst muligt, og dermed får det bedste udgangspunkt for en tilværelse i Danmark.

En stor del af de flygtninge og indvandrere, der kommer eller er i Danmark, har traumer med i bagagen. Traumer, der kan have store konsekvenser både for den enkelte flygtning og for hele familien, hvor særligt børnene er udsatte, hvis forældrene har traumer. Det kan betyde, at de traumeramte familier får svært ved at få en god start på livet i Danmark.

Medarbejdere i fire udvalgte kommuner er derfor i disse dage under oplæring i, hvordan man opsporer og identificerer traumer hos flygtninge. Det sker som led i udmøntningen af et stort modelprojekt, der skal styrke kommunernes arbejde med traumeramte flygtningefamilier. Som en del af projektet har medarbejderne blandt andet fået undervisning i at arbejde på tværs af forskellige faggrupper såsom familiebehandlere, vejledere og integrationskonsulenter samt i forskellige behandlingsformer. De udvalgte metoder vil i løbet af efteråret blive afprøvet i kommunerne.

Målet med projektet, der blev igangsat med satspuljeaftalen i 2012, er at sikre en mere sammenhængende, helhedsorienteret og virkningsfuld indsats for traumatiserede flygtningefamilier. Det overordnede mål er at hjælpe traumeramte flygtninge til at opnå bedre trivsel og til at blive selvhjulpne til gavn for flygtningene og deres familier og samfundet som helhed.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjbjerg glæder sig over, at der nu er hjælp på vej til traumeramte flygtninge.

”En tidlig indsats er afgørende for de særligt sårbare flygtninge. Jeg er derfor glad for, at kommunerne nu får redskaber til at identificere og arbejde med de familier, hvor mor eller far har traumer. Målet er jo, at de flygtninge, der har det svært kan blive hjulpet på vej og forhåbentligt skabe sig et så godt liv, at de kan trives og klare sig selv i det danske samfund.”

I 2013 kortlagde man de tiltag, der fandtes på området til hjælp for traumatiserede flygtninge. Her anslog man, at mellem 30 og 50 procent af de herboende flygtninge er traumeramte, og at relativt få kommuner har retningslinjer for identificering og behandling af denne gruppe.

Hent rapporten Traumeundersøgelse - undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark

Fakta

Det anslås, at mellem 30.000 og 45.000 flygtninge i Danmark lever med traumer.

De fire udvalgte kommuner er Frederikshavn, Greve, Gribskov, Horsens. Projektet løber indtil 2019. Indtil nu opkvalificeres ca. 44 medarbejdere til at håndtere traumeramte flygtningefamilier.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, 

Pressemedarbejder Jesper Wodschow Larsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, tlf. 72 14 21 66,