De fleste efterkommere går i dagtilbud

16-09-2016

Hovedparten af efterkommere i alderen 1-4 år går i vuggestue, børnehave, SFO/fritidshjem eller andre dagtilbud. De begynder dog i en lidt senere alder end børn med dansk oprindelse. Blandt udvalgte tidligere flygtningelande[1] er Iran, Irak og Libanon de lande, hvor den højeste andel af 3-4-årige efterkommere går i dagtilbud. Blandt de 1-2-årige er det efterkommere med oprindelse i Iran, Somalia og Vietnam, der har den højeste andel.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 3, 16. september 2016

I 2014 gik 76 pct. af de 1-2-årige og 91 pct. af de 3-4-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i dagtilbud. Andelen blandt børn med dansk oprindelse var 86 pct. blandt de 1-2-årige og 90 pct. blandt de 3-4-årige. Det fremgår af figur 1.

Andelen af 3-4-årige efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande, som kommer i dagtilbud, er 1 pct.point højere end andelen hos børn med dansk oprindelse.

Figur 1: 1-2 -årige og 3-4-årige, der går i dagtilbud, fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. oktober 2014, pct.

Figur 2 viser, at der har været en forholdsvis stabil udvikling i andelen hos efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande, der kommer i dagtilbud.

1-2-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har dog oplevet en stigning på 7 pct.point siden 2009 efter et fald fra 2008 og 2009. 3-4-årige efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande har ligget konstant med en andel på lidt over 90 pct.

Figur 2: 1-2-årige og 3-4-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der går i dagtilbud, fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. oktober 2008-2014, pct.

Figur 3a og figur 3b viser andelen af henholdsvis 1-2-årige og 3-4-årige efterkommere med oprindelse i udvalgte tidligere flygtningelande, der kommer i dagtilbud i 2008 og 2014. Landene er ordnet i rækkefølge efter andelen af 1-2-årige og 3-4-årige efterkommere, der går i dagtilbud i 2014.

Blandt både 1-2-årige og 3-4-årige med oprindelse i de tidligere flygtningelande har efterkommere med oprindelse i Iran den højeste andel i 2014, der går i dagtilbud. Den tilsvarende andel er lavest blandt både 1-2-årige og 3-4-årige med oprindelse i Sri Lanka.

1-2-årige efterkommere med oprindelse i Sri Lanka har haft den største udvikling i andelen, der går i dagtilbud. Andelen er steget fra 65 pct. i 2008 til 75 pct. i 2014. Herefter følger 1-2-årige fra Vietnam, hvor andelen er steget fra 72 pct. i 2008 til 82 pct. i 2014.

Til sammenligning ses af figur 3a og figur 3b, at andelen af alle efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i alderen 1-2 år og 3-4 år, der går i dagtilbud, er henholdsvis 71 pct. og 91 pct. i 2008 og 76 pct. og 91 pct. i 2014.

Figur 3a: 1-2-¨rige efterkommere med oprindelse i udvalgte tidligere flygtningelande, der går i dagtilbud, pr. 1. oktober 2008-2014, pct.

Figur 3b: 3-4-årige efterkommere med oprindelse i udvalgte tidligere flygtningelande, der går i dagtilbud, pr. 1. oktober 2008-2014, pct.


[1] De udvalgte tidligere flygtningelande er lande, hvor indvandrerne traditionelt er kommet til Danmark som flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De tidligere flygtningelande omfatter Irak, Somalia, Libanon, Bosnien-Hercegovina (kaldet Bosnien i artiklen), Iran, Afghanistan, Vietnam og Sri Lanka.