Ca. 1.200 asylsager vedrørende flygtninge fra Somalia gennemgås med henblik på at vurdere, om opholdstilladelsen skal inddrages

16-09-2016

Flygtningenævnet har stadfæstet fem afgørelser fra Udlændingestyrelsen om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser til flygtninge fra Somalia.

De pågældende flygtninge har tidligere fået opholdstilladelse i Danmark på grund af de generelle forhold i visse dele af Somalia. Efter myndighedernes vurdering har de generelle forhold dog nu ændret så meget, at der ikke længere er grundlag for asyl, alene fordi man kommer fra et af disse områder.

På baggrund af Flygtningenævnets afgørelser vil Udlændingestyrelsen nu gennemgå ca. 1.200 sager vedrørende flygtninge fra Somalia med henblik på at vurdere, om der også er grundlag for at inddrage eller nægte at forlænge opholdstilladelserne i disse sager. Inddrages opholdstilladelserne, vil det blive vurderet, om eventuelle familiemedlemmers opholdstilladelse også skal inddrages.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Hvis man ikke længere har behov for beskyttelse, skal man ikke fortsat have asyl i Danmark. Så jeg er selvfølgelig glad for de afgørelser, som Flygtningenævnet har truffet i disse fem sager. Nu gennemgår Udlændingestyrelsen cirka 1.200 sager med henblik på at vurdere, om disse personer også vil kunne vende hjem til Somalia. Det kommer jeg til at følge med meget stor interesse.”