Stop for ekstreme religiøse forkyndere

04-10-2016

Regeringen vil holde ekstreme udenlandske imamer og andre rabiate religiøse forkyndere ude af Danmark. To lovforslag sendes i høring, som skal nægte dem adgang til Danmark.

Nogle moskeer bliver brugt til at udbrede ekstreme holdninger, der kan modarbejde integrationen og true den offentlige orden i Danmark. Det blev bl.a. dokumenteret i marts, da TV2 bragte programserien ’Moskeerne bag Sløret’.

Derfor vil regeringen sætte en stopper for imamer og andre religiøse forkyndere, der bruger deres position til at opfordre til vold og trusler.

Regeringen lavede i foråret en bred aftale med Folketingets partier om at ændre udlændingeloven, og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu sendt to lovforslag i høring, der bl.a. betyder, at ekstreme religiøse forkyndere forhindres i at kunne rejse ind i Danmark.

Skal udelukkes fra indrejse

Med det ene lovforslag vil regeringen nægte opholdstilladelse til udenlandske religiøse forkyndere, hvis de ikke skriver under på, at de vil overholde dansk lovgivning.

Regeringen vil også lave et obligatorisk kursus om dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere, der søger om at få deres opholdstilladelse i Danmark forlænget.

Med det andet lovforslag lægger regeringen op til at lave en liste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som skal udelukkes fra at rejse ind i Danmark, hvis de er kendt for at opføre sig på en måde, der kan være en trussel imod den offentlige orden i Danmark.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Det skal stoppes, at imamer og andre religiøse forkyndere kan rejse ind og prædike had mod det danske samfund i vores eget land. Man må sige, at det mildest talt er dårlige råd, der for eksempel gives i en række af de her moskeer. Her er problemet, at der lyttes til de rabiate imamer, fordi de har autoritet i deres menigheder. Jeg vil ikke se til, at de danske love og værdier undergraves indefra, og derfor skal de her imamer og andre ekstreme forkyndere simpelthen ikke have mulighed for at komme ind og prædike had, som vi har set tilfælde af.”

Lovforslagene fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er sendt i høring i fire uger.

Se lovforslaget (nyt vindue)

Fakta

Lovforslagene på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område følger op på en større aftale mellem regeringen (Venstre) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser. Der er indgået en stemmeaftale med SF om dele af aftalen, herunder om kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre og om løfteerklæringen.

Forslag 1: Ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning)

Forslag 2: Ændring af udlændingeloven (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse)

Den samlede aftale har disse hovedpunkter:

1.       Fratagelse af offentlig anerkendelse

  • Skærpelse af Folkeoplysningsloven
  • Tilsyn med friskoler
  • Tilbagetagelse af vielseskompetence, obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, afgivelse af løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning samt kortlægning af moskeer
  • Fratagelse af skattefordele
  • Udenlandske donationer
2.       Forhindre indrejse af ”hadprædikanter”

  • National, offentlig sanktionsliste med navngivne, omrejsende udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse
  • Opmærksomhedsliste (ikke-offentlig) med navne på tredjelandsstatsborgere, som ikke kvalificerer til optagelse på den nationale sanktionsliste, samt navne på EU-statsborgere og deres familiemedlemmer
3.       Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,