Regeringen vil fastholde stramme familiesammenføringsregler

14-10-2016

Regeringen vil afskaffe 26-årsreglen. Bliver lovforslaget vedtaget, kommer tilknytningskravet dermed til at gælde for alle.

Lovforslaget er en konsekvens af dommen fra maj måned, hvor Den Europæiske Menneskeretsdomstol afgjorde, at 26-årsreglen er i strid med diskriminationsforbuddet i Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention. En dom, som Danmark er forpligtet til at følge op på.

Det er normalt en betingelse for at få ægtefamiliesammenføring i Danmark, at et par samlet set har størst tilknytning til Danmark (tilknytningskravet). Efter udlændingeloven stilles tilknytningskravet dog ikke, bl.a. hvis den ægtefælle, der bor her i landet, har været dansk statsborger i 26 år (26-årsreglen).

Men som konsekvens af dommen foreslår regeringen nu, at 26-årsreglen bliver afskaffet, så tilknytningskravet gælder for alle. Det betyder, at kravet fremover normalt også skal stilles over for bl.a. danske statsborgere, der har haft dansk statsborgerskab i 26 år eller mere.

Den foreslåede lovændring stemmer med den retstilstand, som efter regeringens opfattelse gælder i dag som følge af Biao-dommen, og som regeringen i juni har orienteret Folketinget om.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Jeg ønsker, at vi i Danmark har stramme regler for familiesammenføring, og det er helt afgørende for os, at vi kan opretholde tilknytningskravet. Dommen fra Menneskerettighedsdomstolen underkendte de danske regler, og derfor kommer vi nu med et lovforslag, som retter op på denne problematik. Men vi vil ikke gå på kompromis med en stram politik på området, og derfor kommer tilknytningskravet fremover til at gælde for alle.

Lovændringen er sendt i høring frem til 10. november.